• Arhiv

Pisani trag europskog gospodarstva u Osijeku za vrijeme Prvog svjetskog rata (2014.)

Autori izložbe: dr. sc. Dražen Kušen i Dario Mlinarević

Iz teksta izložbe:

„U predvečerje Prvog svjetskog rata Osijek je bio dobro razvijeni grad koji je prilično obećavao. Naime, u jeku modernizacije hrvatskoga društva i gospodarstva u drugoj polovici 19. stoljeća, Osijek je iskoristio šansu i postao jedan od većih hrvatskih gradova, grad koji leži na velikoj rijeci, metropola regije koja je gotovo u cijelosti njemu gravitirala, okružen nepreglednim oranicama, poljima i šumama koje su posvuda obilovale tlom, vodom i urodom. U tim je prilikama modernizacija gospodarstva na prijelazu stoljeća i početkom 20. stoljeća utjecala na snažnu industrijalizaciju koja je tražila sve veće izvore kapitala, povezanost sa vodećim bankama u Monarhiji i trajne veze s gospodarskim komorama diljem Europe. 
Prvi svjetski rat je bacio sjenu na Europu i svijet. Tako je i na lokalnoj razini prekinuo uznapredovali gospodarski razvitak i znatno poremetio do tada uspostavljene gospodarske odnose. Povezanost osječkoga gospodarstva sa srednjoeuropskim gospodarstvom je i dalje trajno vidljiva tijekom Prvog svjetskog rata u svim segmentima gospodarstva, proizvodnje, transporta i trgovine. Međutim, na razini svakodnevnog života, pod ratnim su se utjecajima događale negativne promjene koje utječu na neprestani rast cijena, otežanu nabavu energenata, sirovina, proizvoda i živežnih namirnica, uz istovremeni pad kupovne moći stanovništva. 
Političke promjene koje su uslijedile 1918. godine promijenile su položaj grada Osijeka i njegovog gospodarstva, izmjestile ga iz njegovog dotadašnjeg srednjoeuropskog gospodarskog okruženja i stavile ga u novo istočnoeuropsko i jugoslavensko gospodarsko okruženje i njegove utjecaje.“ 
U uvodnom dijelu izložbe kontekstualizirano je vrijeme početka rata i veze osječke Trgovačko-obrtničke komore s ostalim komorama u Europi te ilustrirano financiranje rata, veze osječkog gospodarstva s europskim bankama, životna osiguranja i prikupljanja ratne pripomoći. Središnji dio izložbe ilustrira europske industrijske veze s Osijekom prezentirane kroz memorandume mađarskih, austrijskih, njemačkih i čeških tvrtki. U nastavku je ilustrirano stanje i poteškoće gospodarstva u ratu, kroz način službenog dopisivanja, promet roba u ratnim uvjetima, oskudicu sirovina, proizvoda i energenata te povećanja cijena. Izložba završava ilustracijom drastične krize energenata 1917., osvrtima na ratne gospodarske probleme iz dnevnog tiska te posvetom izložbe: „Čovjek, ozemlje, rijeke i prometnice, prirodni resursi, ideje i uloženi trud, u miru i u ratu čine okosnicu svih zbivanja koja nazivamo gospodarstvom. Pisane tragove toga gospodarstva u Osijeku za vrijeme Prvog svjetskog rata u obliku izložbe posvećujemo spomenu svih onih koji su te trenutke živjeli i svih onih koji su zapise o njima stvorili, oblikovali i očuvali do danas!“

21 Plakat1
21 Plakat2
21 Plakat3
21 Plakat4
21 Plakat5
21 Plakat6
21 Plakat7
21 Plakat8
21 Plakat9
21 Plakat10
21 Plakat11
21 Plakat12
21 Plakat13
21 Plakat14
21 Plakat15
21 Plakat16
21 Plakat17
21 Plakat18
21 Plakat19
21 Plakat20
21 Plakat21
21 Plakat22
21 Plakat23
21 Plakat24
21 Plakat25

Korisne poveznice

Republike Hrvatske Ministarstvo kulture i medija

Republike Hrvatske Ministarstvo kulture i medija

Hrvatski državni arhiv

Hrvatski Državni Arhiv

Hrvatsko arhivističko društvo

Hrvatsko arhivističko društvo

Muzejski Dokumentacijski Centar

Muzejski dokumentacijski centar

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Hrvatska kulturna baština

Hrvatska kulturna baština

Međunarodno arhivsko vijeće

Međunarodno arhivsko vijeće

UNESCO

UNESCO