• Arhiv

Tečaj za stručno osposobljavanje djelatnika u pismohranama

Zakonski preduvjet za rad na poslovima zaštite i obrade dokumentarnog i arhivskog gradiva u tijelima javne vlasti je polaganje ispita za provjeru stručne osposobljenosti djelatnika na poslovima upravljanja dokumentarnim i arhivskim gradivom. 

Program polaganja stručnog ispita propisan je Pravilnikom o stručnim arhivskim zvanjima i drugim zvanjima u arhivskoj struci te uvjetima i načinu njihova stjecanja (NN 104/2019). Ispit organizira i provodi Povjerenstvo za stručni ispit za upravljanje dokumentarnim i arhivskim gradivom izvan arhiva. Detaljnije informacije o ispitu nalaze se na web stranici Hrvatskog državnog arhiva. 

Pravo polaganja ispita imaju osobe koje imaju najmanje srednju stručnu spremu i najmanje šest mjeseci radnoga iskustva na obavljanju poslova upravljanja dokumentarnim i arhivskim gradivom izvan arhiva.

Državni arhiv u Osijeku, sukladno zakonskim propisima i svojim obvezama, organizira svake godine tečaj za pripremu kandidata koji se planiraju prijaviti za polaganje ispita.  Iako je tečaj namijenjen prvenstveno djelatnicima iz ustanova u neposrednoj nadležnosti Državnog arhiva u Osijeku, za tečaj se mogu prijaviti i druge zainteresirane osobe.


TEČAJ ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE 2023.

POZIV NA TEČAJ 2023.

PRIJAVNICA 2023.

PLAN PREDAVANJA

Dokumenti prethodnih godina

 

Korisne poveznice

Republike Hrvatske Ministarstvo kulture i medija

Republike Hrvatske Ministarstvo kulture i medija

Hrvatski državni arhiv

Hrvatski Državni Arhiv

Hrvatsko arhivističko društvo

Hrvatsko arhivističko društvo

Muzejski Dokumentacijski Centar

Muzejski dokumentacijski centar

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Hrvatska kulturna baština

Hrvatska kulturna baština

Međunarodno arhivsko vijeće

Međunarodno arhivsko vijeće

UNESCO

UNESCO