• Arhiv

Upravno vijeće

Predsjednik: dr. sc. Jozo Ivanović

Članovi: Petar Elez
Sandra Filipović
Dario Mlinarević
dr. sc. Domagoj Tomas

Poslovnik o radu Upravnog vijeća Državnog arhiva u Osijeku

 

Korisne poveznice

Republike Hrvatske Ministarstvo kulture i medija

Republike Hrvatske Ministarstvo kulture i medija

Hrvatski državni arhiv

Hrvatski Državni Arhiv

Hrvatsko arhivističko društvo

Hrvatsko arhivističko društvo

Muzejski Dokumentacijski Centar

Muzejski dokumentacijski centar

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Hrvatska kulturna baština

Hrvatska kulturna baština

Međunarodno arhivsko vijeće

Međunarodno arhivsko vijeće

UNESCO

UNESCO