• Arhiv

Dokumenti

Financijska izvješća / planovi

Javna nabava - planovi nabave

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) i članku 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17),

Plan nabave DAOS za 2021. godinu
Registar ugovora DAOS za 2020. godinu
Plan nabave DAOS za 2022. godinu
Registar ugovora DAOS za 2021. godinu
Plan nabave DAOS za 2023.
Plan nabave DAOS za 2024.

objavljeni su u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske na adresi: https://eojn.nn.hr/.

Korisne poveznice

Republike Hrvatske Ministarstvo kulture i medija

Republike Hrvatske Ministarstvo kulture i medija

Hrvatski državni arhiv

Hrvatski Državni Arhiv

Hrvatsko arhivističko društvo

Hrvatsko arhivističko društvo

Muzejski Dokumentacijski Centar

Muzejski dokumentacijski centar

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Hrvatska kulturna baština

Hrvatska kulturna baština

Međunarodno arhivsko vijeće

Međunarodno arhivsko vijeće

UNESCO

UNESCO