• Arhiv

Popis javnog arhivskog gradiva nastalog do 22. prosinca 1990. Godine

Stvaratelji i imatelji javnog arhivskog gradiva iz članka 21.a stavka 1. dodanog člankom 6. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 46/17),  bili su u obavezi izraditi popis tog gradiva i dostaviti ga nadležnom državnom arhivu do 20. studenoga 2017. godine.  

Evidencija javnog arhivskog gradiva nastalog do 22. prosinca 1990. godine, a koje je u nadležnosti Državnog arhiva u Osijeku i još uvijek se nalazi u pismohranama stvaratelja i posjednika, dostupna je u nastavku.

Županijski sud u Osijeku
Županijsko državno odvjetništvo
Općinsko državno odvjetništvo
Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji
Osječko-baranjska županija
Grad Đakovo
Ministarstvo financija Porezna uprava - područni ured Osijek i ispostave
Grad Donji Miholjac
Grad Našice
Prekršajni sud u Osijeku
Grad Valpovo
Općinski sud u Osijeku
Državna geodetska uprava - Područni ured Osijek i ispostave
Centar za socijalnu skrb Đakovo
Centar za socijalnu skrb Osijek
Policijska uprava Osječko-baranjska
Centar za pružanje usluga u zajednici Klasje Osijek
Centar za socijalnu skrb Beli Manastir
Centar za socijalnu skrb Valpovo
HZMO - Područna služba Osijek
HZZO - Područna služba Osijek

Korisne poveznice

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske

Hrvatski državni arhiv

Hrvatski Državni Arhiv

Hrvatsko arhivističko društvo

Hrvatsko arhivističko društvo

Muzejski Dokumentacijski Centar

Muzejski dokumentacijski centar

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Hrvatska kulturna baština

Hrvatska kulturna baština

Međunarodno arhivsko vijeće

Međunarodno arhivsko vijeće

UNESCO

UNESCO