• Arhiv

Popis javnog arhivskog gradiva nastalog do 22. prosinca 1990. Godine

Stvaratelji i imatelji javnog arhivskog gradiva iz članka 21.a stavka 1. dodanog člankom 6. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 46/17),  bili su u obavezi izraditi popis tog gradiva i dostaviti ga nadležnom državnom arhivu do 20. studenoga 2017. godine.  

Evidencija javnog arhivskog gradiva nastalog do 22. prosinca 1990. godine, a koje je u nadležnosti Državnog arhiva u Osijeku i još uvijek se nalazi u pismohranama stvaratelja i posjednika, dostupna je u nastavku.

Županijsko državno odvjetništvo
Općinsko državno odvjetništvo
Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji
Osječko-baranjska županija
Grad Đakovo
Ministarstvo financija Porezna uprava - područni ured Osijek i ispostave
Grad Donji Miholjac
Grad Našice
Prekršajni sud u Osijeku
Grad Valpovo
Općinski sud u Osijeku
Državna geodetska uprava - Područni ured Osijek i ispostave
Centar za socijalnu skrb Đakovo
Centar za socijalnu skrb Osijek
Policijska uprava Osječko-baranjska
Centar za pružanje usluga u zajednici Klasje Osijek
Centar za socijalnu skrb Beli Manastir
Centar za socijalnu skrb Valpovo
HZMO - Područna služba Osijek
HZZO - Područna služba Osijek

Korisne poveznice

Republike Hrvatske Ministarstvo kulture i medija

Republike Hrvatske Ministarstvo kulture i medija

Hrvatski državni arhiv

Hrvatski Državni Arhiv

Hrvatsko arhivističko društvo

Hrvatsko arhivističko društvo

Muzejski Dokumentacijski Centar

Muzejski dokumentacijski centar

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Hrvatska kulturna baština

Hrvatska kulturna baština

Međunarodno arhivsko vijeće

Međunarodno arhivsko vijeće

UNESCO

UNESCO