• Arhiv

Arhivski propisi

Zakoni

- Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/2018)
- Zakon o Hrvatskom memorijalno-dokumentacijskom centru Domovinskog rata (NN 178/2004)
- Zakon o izmjeni Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 98/2019)
- Zakon o izmjenama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 114/2022)

Nacionalni plan razvoja arhivske djelatnosti

- Nacionalni plan razvoja arhivske djelatnosti

Pravilnici

- Pravilnik o upravljanju dokumentarnim gradivom izvan arhiva (NN 105/2020
- Pravilnik o uvjetima smještaja, opreme, zaštite i obrade arhivskog gradiva, broju i strukturi stručnog osoblja arhiva (NN 121/2019)
- Pravilnik o korištenju arhivskoga gradiva (NN 121/2019)
- Pravilnik o evidencijama u arhivima (NN 90/2002106/2007)
- Pravilnik o zaštiti i korištenju arhivskoga i registraturnoga gradiva Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske (NN 45/2017)
- Pravilnik o stručnim arhivskim zvanjima i drugim zvanjima u arhivskoj struci te uvjetima i načinu njihova stjecanja (NN 104/2019)

Uredbe

- Uredba o osnivanju Državnog arhiva u Gospiću (NN 101/1999)
- Uredba o osnivanju Državnog arhiva u Šibeniku (NN 7/200778/2017)
- Uredba o osnivanju Državnog arhiva u Vukovaru (NN 7/2007)
- Uredba o osnivanju Državnog arhiva za Međimurje (NN 14/2007)
- Uredba o osnivanju Državnog arhiva u Križevcima (NN 77/2008)
- Uredba o osnivanju Državnog arhiva u Virovitici (NN 121/2008)

Odluke

- Odluka o pripajanju Arhiva Instituta za suvremenu povijest Hrvatskom Državnom Arhivu  (NN 22/1995)

Kategorizacija

- Kategorizacija stvaratelja arhivskoga gradiva na području nadležnosti Državnog arhiva u Osijeku (NN 82/2009)

Ostali srodni propisi

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/2013, 85/2015) 
Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018)
   - Opća uredba o zaštiti podataka 2016/679
Zakon o tajnosti podataka (NN 79/2007, 86/2012)
Zakon o informacijskoj sigurnosti (NN 79/2007)
Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 167/03, 79/07, 80/11, 125/11, 141/13, 127/14, 62/17)
Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/1999, 151/2003; 157/2003, 100/2004, 87/2009, 88/2010, 61/2011, 25/2012, 136/2012 , 157/2013,152/2014, 98/2015, 44/2017)
Zakon o audiovizualnim djelatnostima (NN 76/2007, 90/2011)
Zakon o knjižnicama (NN 105/1997, 5/1998, 104/2000, 69/2009)
Zakon o muzejima (NN 110/2015)
Uredba o uredskom poslovanju (NN 7/2009)

Korisne poveznice

Republike Hrvatske Ministarstvo kulture i medija

Republike Hrvatske Ministarstvo kulture i medija

Hrvatski državni arhiv

Hrvatski Državni Arhiv

Hrvatsko arhivističko društvo

Hrvatsko arhivističko društvo

Muzejski Dokumentacijski Centar

Muzejski dokumentacijski centar

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Hrvatska kulturna baština

Hrvatska kulturna baština

Međunarodno arhivsko vijeće

Međunarodno arhivsko vijeće

UNESCO

UNESCO