• Arhiv

Odabiranje i izlučivanje gradiva

Postupak odabiranja i izlučivanja gradiva reguliran je Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/18, 98/19) i Pravilnikom o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskog gradiva (NN 90/2002). 

Stvaratelji gradiva obvezni su redovito provoditi izlučivanje gradiva čiji je rok čuvanja istekao, a najkasnije 5 godina od posljednjeg provedenog postupka. Postupak odabiranja i izlučivanja obavezno se provodi prije predaje gradiva arhivu. 

Odabiranje i izlučivanje gradiva provodi se na temelju posebnog popisa gradiva s rokovima čuvanja. Tijela javne vlasti prilikom izlučivanja gradiva obavezna su dostaviti nadležnom državnom arhivu popis gradiva koje se predlaže za izlučivanje. Popis gradiva za izlučivanje treba sadržavati: naziv, odnosno vrstu gradiva, vrijeme nastanka gradiva, količinu gradiva i redni broj iz posebnog popisa gradiva.  

Nadležni državni arhiv rješenjem odobrava tijelu javne vlasti izlučivanje i uništavanje gradiva. Tijelo javne vlasti dužno je prilikom uništavanja javnog dokumentarnog gradiva postupiti na način koji osigurava zaštitu tajnosti podataka i onemogućuje neovlašteni pristup osobnim podacima. 

O postupku uništavanja izlučenoga gradiva sastavlja se zapisnik. Jedan primjerak zapisnika dostavlja se nadležnom državnom arhivu. Dokumentacija o postupku izlučivanja i uništavanja čuva se trajno.

Korisne poveznice

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske

Hrvatski državni arhiv

Hrvatski Državni Arhiv

Hrvatsko arhivističko društvo

Hrvatsko arhivističko društvo

Muzejski Dokumentacijski Centar

Muzejski dokumentacijski centar

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Hrvatska kulturna baština

Hrvatska kulturna baština

Međunarodno arhivsko vijeće

Međunarodno arhivsko vijeće

UNESCO

UNESCO