• Arhiv

HR-DAOS-1716 Zbirka ratnih razaranja Osijeka 1991. godine

HR-DAOS-1716 298. Supermarket,Trg Slobode (fotograf Marin Topić)

HR-DAOS-1716 298. Supermarket,Trg Slobode (fotograf Marin Topić)

HR-DAOS-1716 331. Crkva sv. Petra i Pavla, Trg Ante Starčevića (fotograf Marin Topić)

HR-DAOS-1716 331. Crkva sv. Petra i Pavla, Trg Ante Starčevića (fotograf Marin Topić)

HR-DAOS-1716 357. Klinička bolnica Osijek, Ulica Josipa Huttlera (fotograf Marin Topić)

HR-DAOS-1716 357. Klinička bolnica Osijek, Ulica Josipa Huttlera (fotograf Marin Topić)

HR-DAOS-1716 370. STUC, Istarska ulica (fotograf Marin Topić)

HR-DAOS-1716 370. STUC, Istarska ulica (fotograf Marin Topić)

HR-DAOS-1716 41. HNK, Županijska ulica (fotograf Oliver Grigić)

HR-DAOS-1716 41. HNK, Županijska ulica (fotograf Oliver Grigić)

HR-DAOS-1716 459. Ulica cara Hadrijana (fotograf Marin Topić)

HR-DAOS-1716 459. Ulica cara Hadrijana (fotograf Marin Topić)

 

Korisne poveznice

Republike Hrvatske Ministarstvo kulture i medija

Republike Hrvatske Ministarstvo kulture i medija

Hrvatski državni arhiv

Hrvatski Državni Arhiv

Hrvatsko arhivističko društvo

Hrvatsko arhivističko društvo

Muzejski Dokumentacijski Centar

Muzejski dokumentacijski centar

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Hrvatska kulturna baština

Hrvatska kulturna baština

Međunarodno arhivsko vijeće

Međunarodno arhivsko vijeće

UNESCO

UNESCO