• Arhiv

Odjel za nadzor i zaštitu arhivskog i registraturnog gradiva izvan Arhiva

Odjel za nadzor i zaštitu arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva, kojeg nazivamo i Vanjska služba, poveznica je između Arhiva i stvaratelja odnosno posjednika arhivskog i dokumentarnog gradiva.

Djelatnici Odjela obavljaju sljedeće poslove:

  • vode evidencije i dokumentaciju o javnom dokumentarnom i javnom arhivskom gradivu tijela javne vlasti u svojoj nadležnosti, odnosno na području Osječko-baranjske županije;
  • pružaju podršku tijelima javne vlasti u čuvanju, zaštiti, obradi, vrednovanju, odabiranju i izlučivanju javnog dokumentarnog i arhivskog gradiva;
  • obavljaju stručni nadzor nad gradivom u posjedu tijela javne vlasti u svojoj nadležnosti te nad privatnim arhivskim gradivom;
  • preuzimaju arhivsko gradivo prema unaprijed utvrđenom planu.

Korisne poveznice

Republike Hrvatske Ministarstvo kulture i medija

Republike Hrvatske Ministarstvo kulture i medija

Hrvatski državni arhiv

Hrvatski Državni Arhiv

Hrvatsko arhivističko društvo

Hrvatsko arhivističko društvo

Muzejski Dokumentacijski Centar

Muzejski dokumentacijski centar

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Hrvatska kulturna baština

Hrvatska kulturna baština

Međunarodno arhivsko vijeće

Međunarodno arhivsko vijeće

UNESCO

UNESCO