• Arhiv

Odjel za sređivanje i obradu arhivskog gradiva društvenih službi, osobnih i obiteljskih fondova i zbirke matičnih knjiga

U Arhivu se nalazi iarhivsko gradivo političkih stranaka, društveno-političkih organizacija i sindikata  Kako je Državni arhiv u Osijeku tijekom svoje povijesti imao poseban odjel za radnički pokret i društveno-političke organizacije, na tom odjelu je danas sačuvano gradivo svih razina tih organizacija, od mjesne do međuopćinske, koja su za vrijeme socijalističkog razdoblja djelovale izuzetno organizirano u svim društvenim i privrednim strukturama. Državni arhiv u Osijeku nakon demokratskih promjena prikupio je velik broj gradiva Socijalističkog saveza radnog naroda, Saveza komunista, Saveza socijalističke omladine, Saveza udruženja boraca Narodnooslobodilačkog rata, Sindikata i drugih. 

Grad Osijek, s razvijenim građanskim duhom, u prošlosti je imao izuzetno razvijen društveni život, koji se ogleda u postojanju velikog broja arhivskog gradiva društava, udruga, udruženja, raznih dobrotvornih, kulturno-prosvjetnih i sportskih društava. Iako je njihovo gradivo izravno većinom fragmentarno sačuvano, uz dopunu iz drugih arhivskih izvora, moguće je rekonstruirati taj bogati društveni život krajem 19., početkom 20. stoljeća, dok neka istaknuta društva djeluju i danas.  

Većina gradiva vjerskih organizacijanalazi se i dalje kod stvaratelja takve vrste gradiva. Državni arhiv u Osijeku ih nije preuzimao sustavno, a prikupljeno gradivo je vrlo fragmentarno.

Državni arhiv u Osijeku skrbi i oarhivskom gradivu vlastelinskih, obiteljskih i osobnih fondova.  Među najznačajnijem gradivu Državnog arhiva u Osijeku nalaze se i sačuvani ostatci pojedinih vlastelinstava koji su izvrstan i nezaobilazan izvor izučavanju povijesti, napose gospodarske povijesti Slavonije. Brojni intelektualci, kulturni radnici, odvjetnici, liječnici i dr., svjesni svoje uloge u ukupnom životu grada, predali su arhivu svoju pisanu ostavštinu, iz čega se iščitava ne samo njihov osobni i društveni život, već i cjelokupna povijest grada u određenim razdobljima. 

Među zbirkamaizvornog arhivskog gradiva u Državnom arhivu u Osijeku, koje su složene po načelu sadržajne pripadnosti, izuzetno značajno mjesto ima Zbirka matičnih knjiga Državnog arhiva u Osijeku, neprocjenjive vrijednosti. Sukladno tome čuva se u novouređenom, suvremeno opremljenom spremištu uz propisne mikroklimatske uvjete. Ona je jedna od najvrjednijih arhivskih cjelina koju čuva Državni arhiv u Osijeku. U njoj se nalaze matične knjige rođenih, vjenčanih i umrlih četiri najzastupljenijih vjerskih konfesija, ali i državnih matica s kraja 19. stoljeća, ukupno 1784 knjige s područja Osječko-baranjske, Virovitičko-podravske i Vukovarsko-srijemske županije. Osim što su izuzetan izvor istraživanja, u novije doba velik je interes i za obiteljskim podatcima i genealoškim istraživanjima. Gradivo je većim dijelom mikrofilmirano, dijelom i digitalizirano. 2015. godine dovršen je novi, jedinstveni popis cjelokupne zbirke s procjenom oštećenosti i ugroženosti za buduću zaštitu i restauriranje. Uz Zbirku matičnih knjiga veliku vrijednost imaju  i Zbirka zemljišnih karata, Zirka katastra, Zbirka planova i nacrta te Zbirka fotografija i razglednica. 

U Državnom arhivu u Osijeku  se nalazi vrlo mali brojarhivskih fondova kulture, znanosti i informiranja.No to nikako nije odraz značaja tih institucija na društvenoj sceni grada i okolice. U slijedećem razdoblju i novoj akvizicijskoj politici Državnog arhiva u Osijeku svakako će se posvetiti puno veća pažnja ovom području, kako bi naši istraživači mogli proučavati i objavljivati radove posvećene kulturnim i znanstvenim institucijama. 

Arhiv skrbi o manjoj količiniarhivskog gradiva zdravstvenih i socijalnih ustanova. Dobro je sačuvano gradivo osječke bolnice i do sada su objavljeni brojni znanstveni i stručni radovi posvećeni povijesti zdravstva. Međutim i na tom području postoje značajne institucije čije gradivo Državni arhiv u Osijeku treba prikupiti i obraditi, kako bi se stekla cjelovita slika o zdravstvenoj skrbi naše regije. 

Korisne poveznice

Republike Hrvatske Ministarstvo kulture i medija

Republike Hrvatske Ministarstvo kulture i medija

Hrvatski državni arhiv

Hrvatski Državni Arhiv

Hrvatsko arhivističko društvo

Hrvatsko arhivističko društvo

Muzejski Dokumentacijski Centar

Muzejski dokumentacijski centar

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Hrvatska kulturna baština

Hrvatska kulturna baština

Međunarodno arhivsko vijeće

Međunarodno arhivsko vijeće

UNESCO

UNESCO