• Arhiv

Odjel za sređivanje i obradu arhivskog gradiva gospodarstva i bankarstva

Arhivsko gradivo gospodarstva i bankarstvau Državnom arhivu u Osijeku čini zasebnu cjelinu s obzirom na svoj sadržaj i informacijski značaj. Radi se o više od četiri stotine fondova s preko tri i pol tisuće dužnih metara gradiva koji prema razredbi arhivskih fondova i zbirki pripadaju cjelini Gospodarstva i bankarstva (G.) i razvrstani su u skupine i podskupine u skladu s djelatnošću. Uz gradivo pojedinih stvaratelja koji su se bavili određenom gospodarskom djelatnošću (banke i novčarski zavodi, ratarstvo, stočarstvo, šumarstvo, lov i ribolov, industrija, energetika, trgovina, ugostiteljstvo i turizam, građevinarstvo, promet i veze, obrt, stambena i komunalna djelatnost, vodno gospodarstvo, tiskare, intelektualne usluge) posebno su zanimljivi fondovi raznih gospodarskih asocijacija (komora, udruženja, saveza) koje su prikupljale i čuvale sintetizirane podatke o širokoj lepezi gospodarskih djelatnosti, među kojima se posebno ističe fond Trgovačko-obrtničke komore u Osijeku. Gradivo većine starijih fondova i važnijih novijih fondova je sređeno i na raspolaganju su obavijesna pomagala za njegovo pretraživanje (sumarni i analitički inventari, arhivski popisi, vodiči), a dio fondova je tek preuzet u novije vrijeme i u fazi je sređivanja. 

Korisne poveznice

Republike Hrvatske Ministarstvo kulture i medija

Republike Hrvatske Ministarstvo kulture i medija

Hrvatski državni arhiv

Hrvatski Državni Arhiv

Hrvatsko arhivističko društvo

Hrvatsko arhivističko društvo

Muzejski Dokumentacijski Centar

Muzejski dokumentacijski centar

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Hrvatska kulturna baština

Hrvatska kulturna baština

Međunarodno arhivsko vijeće

Međunarodno arhivsko vijeće

UNESCO

UNESCO