• Arhiv

Odjel za sređivanje i obradu arhivskog gradiva pravosuđa

Arhivski fondovi pravosuđaodnose se na gradivo nastalo u vremenskom razdoblju od 1850.-1999. godine djelovanjem pravosudnih tijela (sudova:kotarskih,općinskih, sudbenih stolova, okružnih, posebnih sudova; tužiteljstava, pravobraniteljstava, javnih bilježnika) s područja nadležnosti Arhiva. U Arhivu je pohranjeno preko 60 arhivskih fondova koji sadrže gradivo u količini od 900 d/m. Radi se o izuzetno vrijednom gradivu koje predstavlja vrijedan izvor za proučavanje kako lokalne povijesti, tako i povijesti razvoja pravosuđa. Osobito su značajne zemljišne knjige sa podatcima o vlasništvu na nekretninama, brojni trgovački predmeti koji daju uvid u gospodarsku sliku Osijeka i okoline. Sačuvana je znatna količina  predmeta konfiskacija kao i kaznenih predmeta koji sadrže podatke o brojnim politički montiranim procesima. Stoga je velik interes brojnih istraživača kao i građana za korištenjem ovog gradiva.

Korisne poveznice

Republike Hrvatske Ministarstvo kulture i medija

Republike Hrvatske Ministarstvo kulture i medija

Hrvatski državni arhiv

Hrvatski Državni Arhiv

Hrvatsko arhivističko društvo

Hrvatsko arhivističko društvo

Muzejski Dokumentacijski Centar

Muzejski dokumentacijski centar

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Hrvatska kulturna baština

Hrvatska kulturna baština

Međunarodno arhivsko vijeće

Međunarodno arhivsko vijeće

UNESCO

UNESCO