• Arhiv

Opći odjel

Opći odjel  koordinira i pruža usluge  svim djelatnicima Državnog arhiva u Osijeku. U sklopu Općeg odjela djeluje ravnateljstvo, tajništvo,  računovodstvo i   služba održavanja i čišćenja.

Djelatnosti  Odjela su slijedeće:

-  obavlja opće, pravne i kadrovske poslove

-  prati i proučava propise od značaja za poslovanje Državnog arhiva u Osijeku, skrbi za izradu i usklađivanje normativnih akata Državnog arhiva u Osijeku

-  skrbi za izvršenje ugovornih obveza

-  upravlja sustavom odlaganja spisa i skrbi o pismohrani Arhiva

-  obavlja financijsko-knjigovodstvene poslove Državnog arhiva u Osijeku

-  organizira i obavlja poslove na održavanju objekata  Arhiva i opreme, te poslove u svezi s nabavom opreme, tj. nabavom roba, radova i usluga

-  brine za sigurnost  objekata i imovine arhiva

-  organizira i provodi održavanje čistoće radnih prostorija i arhivskih spremišta

Korisne poveznice

Republike Hrvatske Ministarstvo kulture i medija

Republike Hrvatske Ministarstvo kulture i medija

Hrvatski državni arhiv

Hrvatski Državni Arhiv

Hrvatsko arhivističko društvo

Hrvatsko arhivističko društvo

Muzejski Dokumentacijski Centar

Muzejski dokumentacijski centar

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Hrvatska kulturna baština

Hrvatska kulturna baština

Međunarodno arhivsko vijeće

Međunarodno arhivsko vijeće

UNESCO

UNESCO