• Arhiv

Pravo na pristup informacijama

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) omogućava i osigurava ostvarivanje Ustavom zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pod pojmom „informacije“ smatra se svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti.

Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva Državnom arhivu u Osijeku. Ako je zahtjev podnijet usmeno ili putem telefona, sastavit će se službena bilješka, a ako je podnijet putem elektroničke komunikacije, smatrat će se da je podnijet pisani zahtjev. 

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija može se podnijeti: 

  • poštom na adresu: Državni arhiv u Osijeku, K. Firingera 1, 31 000 Osijek
  • elektroničkom poštom na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  • na broj fax-a: 031/200-337
  • osobno radnim danom od 8,00 do 15,00 sati.

Obavezan sadržaj zahtjeva za pristup informacijama: 

  • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se podnosi zahtjev,
  • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije,
  • ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Nepotpuni zahtjevi ne mogu se uputiti u postupak. 

Službenik za informiranje Državnog arhiva u Osijeku: Ljiljana Arambašić.

Na pristup informacijama pred tijelima javne vlasti ne plaćaju se upravne i sudske pristojbe. Državni arhiv u Osijeku ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije. Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih troškova i troškova dostave informacije objavljeni su u Narodnim novinama 12/14, 15/14.

Korisne poveznice

Republike Hrvatske Ministarstvo kulture i medija

Republike Hrvatske Ministarstvo kulture i medija

Hrvatski državni arhiv

Hrvatski Državni Arhiv

Hrvatsko arhivističko društvo

Hrvatsko arhivističko društvo

Muzejski Dokumentacijski Centar

Muzejski dokumentacijski centar

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Hrvatska kulturna baština

Hrvatska kulturna baština

Međunarodno arhivsko vijeće

Međunarodno arhivsko vijeće

UNESCO

UNESCO