• Arhiv

Cjenik izdanja

GLASNIK ARHIVA SLAVONIJE I BARANJE

GLASNIK ARHIVA SLAVONIJE I BARANJE BR. 3 30,00 kn
GLASNIK ARHIVA SLAVONIJE I BARANJE BR. 4 30,00 kn
GLASNIK ARHIVA SLAVONIJE I BARANJE BR. 5 30,00 kn
GLASNIK ARHIVA SLAVONIJE I BARANJE BR. 7 50,00 kn
GLASNIK ARHIVA SLAVONIJE I BARANJE BR. 9 80,00 kn
GLASNIK ARHIVA SLAVONIJE I BARANJE BR. 10 100,00 kn
GLASNIK ARHIVA SLAVONIJE I BARANJE BR. 11 100,00 kn

GRADIVO ZA POVIJEST SLAVONIJE I BARANJE

BARANJA 1785. GODINE 80,00 kn
DOPISI OPĆINE NUTARNJI GRAD (TVRĐA) OSIJEK 1772.-1777 50,00 kn
KOTAR OSIJEK 1786. GODINE 50,00 kn
OSNIVANJE VOJNE GRANICE U SLAVONIJI 1702. GODINE 80,00 kn
POLITIČKO-GOSPODARSKI ZAPISNICI SLOBODNOG I KRALJEVSKOG GRADA OSIJEKA ZA 1812. GODINU 100,00 kn
POPIS SANDŽAKA POŽEGA 1579. GODINE   100,00 kn
PRVI ZAPISNIK SLOBODNOG I KRALJEVSKOG GRADA OSIJEKA 1809. GODINE 100,00 kn
STANOVNIŠTVO I GOSPODARSTVO BARANJE 1766. I 1824. GODINE   50,00 kn
ZAPISNICI GRADA OSIJEKA 1861.-1866. 50,00 kn
ZAPISNICI GRADA OSIJEKA 1867.-1875. GODINE 50,00 kn
ZAPISNICI GRADA OSIJEKA 1876.-1886 50,00 kn
ZAPISNICI GRADA OSIJEKA 1887.-1895.      150,00 kn
ZAPISNICI GRADA OSIJEKA 1896.-1901.      100,00 kn
ZAPISNICI OPĆINE OSIJEK 1786.-1794. 30,00 kn
ZAPISNICI OPĆINE OSIJEK 1794.-1809.      50,00 kn
ZAPISNIK OPĆINE OSIJEK – TVRĐA OD 1745. DO 1770. GODINE 30,00 kn
ZAPISNIK POLITIČKIH I GOSPODARSKIH ODLUKA SLOBODNOG I KRALJEVSKOG GRADA OSIJEKA ZA 1810. I 1811. GODINU 100,00 kn
ZAVIČAJNICI GRADA OSIJEKA 1901.-1946. 200,00 kn 

KANONSKE VIZITACIJE

KANONSKE VIZITACIJE OSIJEKA 1732-1761.            30,00 kn
KANONSKE VIZITACIJE knjiga I. – BARANJA 1729.-1810. 80,00 kn
KANONSKE VIZITACIJE knjiga II. – BARANJA 1829.-1845.     80,00 kn
KANONSKE VIZITACIJE knjiga III. – VALPOVAČKO-MIHOLJAČKO PODRUČJE 1730.-1830. 100,00 kn
KANONSKE VIZITACIJE knjiga IV. – SRIJEM 1735.-1768.      80,00 kn
KANONSKE VIZITACIJE knjiga V. – OSIJEK I OKOLICA 1732.-1833. 100,00 kn
KANONSKE VIZITACIJE knjiga VI. – SRIJEM 1775.-1833.      150,00 kn
KANONSKE VIZITACIJE knjiga VII. – ŽUPANJSKI I VRBANJSKI DEKANAT 1782.-1833. 150,00 kn
KANONSKE VIZITACIJE knjiga VIII. – VINKOVAČKO-VUKOVARSKO-ILOČKO PODRUČJE 1768.-1840 150,00 kn
KANONSKE VIZITACIJE knjiga XI. – BRODSKO PODRUČJE 1730.-1833. 200,00 kn
KANONSKE VIZITACIJE knjiga X. – ĐAKOVAČKO PODRUČJE 1751.-1833. 150,00 kn
KANONSKE VIZITACIJE knjiga XI. – GENERALNO KAZALO 50,00 kn

OSTALA IZDANJA

ARHIVI VJERSKIH ZAJEDNICA U SJEVERNOJ HRVATSKOJ – Razvoj, tipologija, sadržajni značaj 100,00 kn
ARHIVSKA BAŠTINA VALPOVAČKOG VLASTELINSTVA Izvadak iz kataloga izložbe Valpovački vlastelini Prandau-Normann 50,00 kn
BIOGRAFIJE UČITELJA I PROFESORA OSJEČKIH GIMNAZIJA I SREDNJIH ŠKOLA OD 1855. DO 1945. GODINE 100,00 kn
DOKUMENTI KOTARSKE I GRADSKE VLASTI VINKOVACA OD 1945. DO 1947. GODINE 80,00 kn
DR. KAMILO FIRINGER arhivist i povjesničar            30,00 kn
FRIEDRICH WILHELM VON TAUBE: SLAVONIJA I SRIJEM 1777./1778. 70,00 kn
GOSPODARSKA IZVJEŠĆA ILOČKOG VLASTELINSTVA 1918.-1928. 80,00 kn
INVENTAR ILOČKOG VLASTELINSTVA 1886. GODINE            50,00 kn
IZ PROŠLOSTI SLAVONIJE, SRIJEMA I BARANJE studije o društvenoj i gospodarskoj povijesti XVIII.-XX st. 80,00 kn
IZVORI ZA POVIJEST ZDRAVSTVA OSIJEKA I HRVATSKE 1874.-1923. GODINE 50,00 kn
IZVORI ZA POVIJEST ZDRAVSTVA OSIJEKA I SLAVONIJE 1865.-1938.  50,00 kn
KAPUCINI U OSIJEKU – GRADIVO IZ BEČKOG KAPUCINSKOG SAMOSTANA 1902.-1919 30,00 kn
KAPUCINSKI SAMOSTANI U OSIJEKU, BEOGRADU, ZEMUNU I NOVOJ PALANKI u prvoj polovici 18. stoljeća 50,00 kn
KNJIGA O VINU – RUKOPIS IZ 1779. GODINE DAS WEINBUCH – EINE HANDSCHRIFT AUS DEM JAHR 1779.  150,00 kn
KRALJEVSKI SUDBENI STOL U OSIJEKU 1850.-1945. Sumarni inventar   50,00 kn
KRATKI POVIJESNI PREGLED BISKUPIJA BOSANSKO-ĐAKOVAČKE I SRIJEMSKE 80,00 kn
LOVSTVO I LOVAČKI SAVEZ OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE – Povijesni pregled lovstva i organizacije –  130,00 kn
MARKO IZ AVIANA NAVJESTITELJ KRŠĆANSKE EUROPE 50,00 kn
NASELJA U ISTOČNOJ HRVATSKOJ KRAJEM 17. I POČETKOM 18. STOLJEĆA      50,00 kn
ODVODNJA SA SLAVONSKE DRAVSKO-DUNAVSKE NIZINE –projekt Ivana Nep. Spannbauera, 1876. god. 50,00 kn
OPIS SRIJEMA I ILOČKOG VLASTELINSTVA 1699. GODINE    50,00 kn
OSIJEK Kulturno-povijesni vodič – drugo dopunjeno izdanje 50,00 kn
OSJEČKA GROBLJA 20,00 kn
OSJEČKI DNEVNIK SEBASTIJANA KARLA REDLSTEINA 1804.-1832.  30,00 kn
OSJEČKI LJETOPISI 1686.-1945. 100,00 kn
OSJEČKI PERIVOJI I DRVOREDI 100,00 kn
OSTAVŠTINA ĐAKOVAČKOG I SRIJEMSKOG BISKUPA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 1905. GODINE     150,00 kn
POVIJESNI IZVORI SLAVONIJE, BARANJE I SRIJEMA SV. I. 1390.-1409. 70,00 kn
POVIJEST FRANJEVAČKE PROVINCIJE BOSNE SREBRENE 70,00 kn
POVIJEST KATOLIČKIH ŽUPA U ISTOČNOJ HRVATSKOJ DO 1880. GODINE 80,00 kn
POVIJEST PETRIJEVAČKE ŽUPE 70,00 kn
POVIJEST SELA I ŽUPE IVANOVAC 100,00 kn
POVIJEST VINKOVAČKE GIMNAZIJE 50,00 kn
POZDRAV IZ OSIJEKA – OSIJEK NA STARIM RAZGLEDNICAMA 50,00 kn
RADLOVAC industrija građevinskog materijala d.d. Orahovica            100,00 kn
SLOBODNI I KRALJEVSKI GRAD OSIJEK 1809. 70,00 kn
SPOMENAR HRVATSKIM ŽRTVAMA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE STRADALIM 1941.-1945. I 1991.-1995. 150,00 kn
SPOMENICA RKT ŽUPE SV. MIHAELA ARKANĐELA U OSIJEKU NUTARNJEM GRADU 1904.-1934. 100,00 kn
SPOMENICA RKT. ŽUPE PRESLAVNOG IMENA MARIJINA DONJI GRAD OSIJEK 1887.-1974. GODINE 150,00 kn
STANOVNIŠTVO VIROVITICE 1686.-1717. 80,00 kn
STARI OSJEČKI NATPISI 1706.-1900.  70,00 kn
STATUTI VIROVITIČKE ŽUPANIJE 1745.-1792. 100,00 kn
STJEPAN RADIĆ I HRVATSKA 20,00 kn
TVRTKE U ISTOČNOJ HRVATSKOJ Memorandumi od sredine 19. do sredine 20. stoljeća           60,00 kn
U IME NARODA! SUDSKI PROCES PROFESORIMA I BOGOSLOVIMA ĐAKOVAČKOG SJEMENIŠTA 1959./60. GODINE 150,00 kn
UDRUŽENJE OBRTNIKA OSIJEK 1907.-2007.                         150,00 kn
ULICE I TRGOVI GRADA OSIJEKA – povijesni pregled – 50,00 kn
VODIČ KROZ ARHIVSKE FONDOVE I ZBIRKE DRŽAVNOG ARHIVA U OSIJEKU sa stanjem krajem 2006. godine 80,00 kn
VUKOVARSKO VLASTELINSTVO 1719.-1945.  Sumarni inventar 100,00 kn
ZAVIČAJNICI GRADA ILOKA 1912.-1947. GODINE 30,00 kn
ZEMLJIŠNA KNJIGA GRADA OSIJEKA (TVRĐA) 1687.-1821. GODINE     30,00 kn
ŽIVOT I DJELO DR. ANTE STARČEVIĆA – oca hrvatske domovine  20,00 kn

Korisne poveznice

Republike Hrvatske Ministarstvo kulture i medija

Republike Hrvatske Ministarstvo kulture i medija

Hrvatski državni arhiv

Hrvatski Državni Arhiv

Hrvatsko arhivističko društvo

Hrvatsko arhivističko društvo

Muzejski Dokumentacijski Centar

Muzejski dokumentacijski centar

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Hrvatska kulturna baština

Hrvatska kulturna baština

Međunarodno arhivsko vijeće

Međunarodno arhivsko vijeće

UNESCO

UNESCO