• Arhiv

DAN DRŽAVNOG ARHIVA U OSIJEKU

dao 75 godinau četvrtak 3. ožujka 2022. u 12:00 sati 

u dvorani Arhiva i live streamingom putem FB stranica DAOS 

Fizički dolazak u dvoranu moguć je uz poštivanje propisanih epidemioloških mjera. 

 

Otvorenje obljetničke godine i najava obljetničkih događanja

U 2022. godini se navršava 75 godina od osnivanja današnjeg Državnog arhiva u Osijeku, kada je 1947. godine otvaranjem osječkog spremišta Državnog arhiva u Zagrebu započela stručna, organizirana i sustavna briga za arhivsku baštinu u Osijeku i na području Slavonije, Baranje i Srijema.

Otvaranjem obljetničke godine započet će niz događanja kojima će se tijekom godine u javnosti:  

 • afirmirati arhivsko gradivo u svim njegovim povijesnim i suvremenim oblicima kao nezamjenjiv izvor podataka od javne i privatne važnosti; 
 • naglasiti važnost arhivske ustanove i službe u zaštiti, očuvanju i korištenju arhivskoga gradiva u Osijeku i na području Osječko-baranjske županije, a do 2009. godine i na širem području Slavonije, Baranje i Srijema;
 • promovirati arhivsko gradivo i njegova presudna uloga u posredovanju identiteta osoba, zajednice i područja u prošlosti i suvremenosti 
 • popularizirati zanimljivosti u arhivskom gradivu iz fundusa osječkog arhiva; 
 • promovirati digitalizacija gradiva i virtualna diseminacija javnih informacija koje arhivsko gradivo sadrži. 

 

Potpisivanje darovnog ugovora - Marijan pl. Gorianzky daruje Državnom arhivu u Osijeku plemićku diplomu iz 1620. godine i obiteljske dokumente od 17. do 20. stoljeća. 

Obitelj Gorianzky i dokumenti očuvani u obiteljskoj ostavštini i prenošeni s koljena na koljeno pričaju povijest ove obitelji na prostoru Podunavlja od 17. do 20. stoljeća. Današnji nositelj obiteljske loze gospodin Marijan pl. Gorianzky je najvrjedniji obiteljski dokument, plemićku diplomu dodijeljenu od cara i kralja Ferdinanda II., već ranije pohranio u depozit (na čuvanje) u tadašnjem Povijesnom arhivu u Osijeku. Sada, na Dan DAOS 2022. godine, navedenu diplomu zajedno s drugim vrijednim obiteljskim dokumentima, potpisivanjem darovnog ugovora darovat će Državnom arhivu u Osijeku. Gradivo će biti pohranjeno u fondu: HR-DAOS-986 Obitelj Gorianzky

Ovim darovanjem se fundus Državnog arhiva u Osijeku obogaćuje carskom diplomom iz 1620. godine kojom se datiranje fundusa ustanove pomiče u prošlost za gotovo osamdeset godina. 

 

Dodjela Zahvalnica djelatnicima DAOS umirovljenima u 2021.

U 2021. godini su svoju zasluženu mirovinu dočekali naši djelatnici kojima zbog pandemijskih okolnosti nismo imali prilike odgovarajuće zahvaliti i prirediti im ispraćaj tijekom 2021. godine. Stoga to činimo ovom prigodom, a Zahvalnice ćemo dodijeliti: 

 • umirovljenoj djelatnici arhiva Dubravki Farkaš, dipl. pravnici koja je od 1993. do 2021. godine radila na mjestu tajnice ustanove; 
 • umirovljenom djelatniku Stjepanu Glogoškom, koji je od 1992. do 2021. godine radio na mjestu domara ustanove. 

 

Otvorenje izložbe: Retrospektiva izdavačke i izložbene djelatnosti osječkog arhiva 

Kroz bogatu izdavačku djelatnost osječkog arhiva je u 75 godina izdano preko 130 knjiga i kataloga izložaba. Posebno mjesto u popularizaciji arhivskog gradiva i predstavljanju njegove vrijednosti imaju arhivske izložbe. Njihov se tehnički i sadržajni oblik mijenjao u skladu s vremenom pripreme i dosezima tehnika reprodukcije i izlaganja, sve do suvremenih virtualnih izložaba. 

Retrospektiva izdavačke i izložbene djelatnosti ustanove bit će predstavljena u tiskanim knjigama i naslovnicama izložaba u dvorani arhiva i u njihovim virtualnim inačicama koje su danas dostupne putem web stranice Državnog arhiva u Osijeku.    

Božić na starim čestitkama i druge akvizicije u 2021.

DAOS POZIVNICA Bozicna izlozbau četvrtak 23. prosinca 2021. u 12:00 sati 

u dvorani Arhiva i putem live streaminga 

 

S obzirom na veličinu prostora i mjere, u dvorani može boraviti 15 osoba. 

Fizički dolazak u dvoranu moguć je uz poštivanje propisanih epidemioloških mjera.

Istovremeno online praćenje programa moguće je putem FB stranica DAOS.

 

O arhivskim akvizicijama 

Arhivske akvizicije ili prinove su nova preuzimanja arhivskoga gradiva u arhivsku ustanovu. Ta se preuzimanja mogu ostvarivati kao preuzimanja javnog i privatnog arhivskoga gradiva. Javno arhivsko gradivo preuzima se u arhiv po službenoj dužnosti. Privatno arhivsko gradivo može se u arhiv preuzeti temeljem ugovora o darovanju ili temeljem ugovora o kupoprodaji. 

Redovna preuzimanja javnog arhivskoga gradiva u osječki arhiv već niz godina nisu moguća jer se radi o velikim količinama gradiva za koje nema dostatnih prostora u arhivskim spremištima. Stoga su moguća samo interventna preuzimanja odgovarajućih količina gradiva javnih stvaratelja i to samo onoga gradiva kojemu kod stvaratelja ili posjednika prijeti trajno propadanje. 

Darovanjem i otkupom u pravilu se u arhiv preuzimaju male količine osobnih i obiteljskih fondova ili pojedinačni primjerci arhivskoga gradiva trajne vrijednosti. 

Tijekom 2021. godine Državni arhiv u Osijeku je preuzimao manje količine gradiva temeljem sve tri pravne osnove preuzimanja, od kojih je napravljen izbor ilustrativno i vrijednosno prikladnih izložaka, izvornika i replika, kojima predstavljamo akvizicije Državnog arhiva u Osijeku tijekom 2021. godine.  

U božićnom raspoloženju kraja ove godine zanimljiv je i vrijedan niz božićnih čestitaka iz prve polovice 20. stoljeća koje su 2021. godine stečene otkupom i pridružene Zbirci razglednica Državnog arhiva u Osijeku. Njihovi izvornici i replike ovoj izložbi daju poseban blagdanski ugođaj.

 

NAPOMENA:   

Uz dezinfekciju ruku i nošenje zaštitne maske, sukladno važećim epidemiološkim mjerama, svi sudionici događanja dužni su EU digitalnu COVID potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju, predočiti zaduženom djelatniku ustanove prilikom ulaska u prostore Arhiva. 

Predstavljanje novog znaka i logotipa DAOS i najava nadolazeće 75. obljetnice osnutka Arhiva (1947.-2022.)

DAOS POZIVNICA Novi znak arhiva i najava obljetnicke godine 2022u četvrtak 16. prosinca 2021. u 12:00 sati 

u dvorani Arhiva i putem live streaminga 

 

– s obzirom na veličinu prostora i epidemiološke mjere u dvorani može boraviti 15 osoba –

– za fizički dolazak u dvoranu molimo za prijavu e-poštom na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. –

– istovremeno online praćenje programa moguće je putem FB stranica DAOS –

 

Novi znak i logotip Državnog arhiva u Osijeku 

Državni arhiv u Osijeku ima svoj novi znak i logotip. Znak Državnog arhiva u Osijeku vezan je za zgradu sjedišta Državnog arhiva u Osijeku. Radi se o jednokatnici s karakterističnim svodovima na pročeljima. Osim tog elementa u znak je ugrađen i skraćeni naziv institucije - DAOS. Ta dva grafička elementa tvore cjelinu znaka koja je komunikacijski jasna, vizualno jednostavna i prepoznatljiva. 

Novi znak i logotip je izradio studio Fotoart d.o.o., a njegovo korištenje je odobreno Odlukom o sadržaju, izgledu i uporabi znaka i logotipa Državnog arhiva u Osijeku, uz prethodnu suglasnost Ministarstva kulture i medija.  

 

Najava obljetničke 2022. godine - 75 godina od osnivanja današnjeg Državnog arhiva u Osijeku

U 2022. godini navršit će se 75 godina od osnivanja današnjeg Državnog arhiva u Osijeku, kada je 1947. godine otvaranjem osječkog spremišta Državnog arhiva u Zagrebu započela stručna, organizirana i sustavna briga za arhivsku baštinu u Osijeku i na području Slavonije, Baranje i Srijema. 

NAPOMENA:   

Uz dezinfekciju ruku i nošenje zaštitne maske, sukladno važećim epidemiološkim mjerama, svi sudionici događanja dužni su EU digitalnu COVID potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju, predočiti zaduženom djelatniku ustanove prilikom ulaska u prostore Arhiva. 

IZLOŽBA PLAKATA KONZERVATORSKO-RESTAURATORSKIH RADOVA U 7 DRŽAVNIH ARHIVA

Pozivnica za DAN DAOS 2021Hrvatski državni arhiv u sklopu svog programa Nacionalna arhivska savjetodavna služba organizirao je dvodnevni (25. i 26. rujna 2018.) stručni skup Susret konzervatora i restauratora arhivskog i knjižnog gradiva i umjetnina na papiru. Svrha skupa bila je unaprjeđenje konzervatorsko-restauratorske djelatnosti u državnim arhivima. Tom prigodom predstavljena je izložba plakata Konzervatorsko-restauratorskih radova na arhivskom i knjižnom gradivu u 7 državnih arhiva. Predstavljanjem izložbe u Gradskom muzeju Bjelovar i u organizaciji Državnog arhiva u Bjelovaru  namjera je približiti široj javnosti konzervatorsko-restauratorsku djelatnost u našim državnim arhivima. 

Izložba se sastoji od 13 plakata sa stručnim temama konzervatorsko-restauratorskih radova i istražnih radova na arhivskom i knjižnom gradivu koji su se provodili u konzervatorsko-restauratorskim odjelima državnih arhiva. Teme su također obuhvatile istraživanja vodenih znakova na papirima,  dokumentiranje i fotodokumentiranje provedenih konzervatorsko-restauratorskih radova, dijagnostiku oštećenja, odabir najprikladnijih metoda, postupaka i materijala. Konzervatorsko restauratorski radovi provedeni su na različitim materijalima od pergamene, fotografija, papira i kože. Pozornost je posvećena i završnim radovima kao što su izrada retuša i zaštitne ambalaže za pohranu restauriranog gradiva.

Postav izložbe u Osijeku povodom obilježavanja Dana DAOS - 3. ožujka 2021. 

POPIS PLAKATA:

 1. Popravak tvrdoga uveza knjige Gospodarska osnova za Ivanske prigorske šume:  Miljenko Kurevija, Državni arhiv u Bjelovaru
 2. Izrada arhivske kutije za fond Državnoga arhiva u Karlovcu: Draženka Stepan, Državni arhiv u Karlovcu
 3. Dokumentiranje i dijagnostika, Statut Pula iz 1500. godine: Sanja Šetić, Državni arhiv u Pazinu 
 4. Konzervatorsko-restauratorski zahvati na poveljama od pergamene: Dorijana Malinarić-Macan i Iva Gobić Vitolović, Državni arhiv u Rijeci
 5. Konzervacija restauracija nacrta iz arhiva Franjevačkoga samostana u Sinju: Klara Perutović, Državni arhiv u Splitu
 6. Konzervatorsko-restauratorski radovi na arhivskome gradivu HR - DAZD-17 Općina Šibenik (komuna): Eneida Škara i Jurica Badžoka, Državni arhiv u Zadru
 7. Identifikacija, obrada i zaštita fotografskoga materijala: Martina Bagatin, Hrvatski državni arhiv
 8. Konzervatorsko restauratorski radovi na knjizi Calepinus Trium Josipa Gjurina: Blanka Đidara, Hrvatski državni arhiv
 9. Metode retuša na umjetninama na papiru, retuš na akvarelu i karti Zadra iz 19. stoljeća: Sanela Huzjak, Hrvatski državni arhiv
 10. Fotodokumentiranje restauratorskih radova na grbovnici obitelji Kolarić Muzeja Turopolja:  Margareta Krasnić, Hrvatski državni arhiv 
 11. Konzervatorsko-restauratorski radovi na listovima i koricama knjige Liber Consili Jadrae, 1442. – 1480. Svezak I. iz Znanstvene knjižnice Zadar: Marija Leskovar, Hrvatski državni arhiv
 12. Vodeni znaci u papirima rukopisnih knjiga 1480. – 1515. Bratovštine sv. Jakova u Šibeniku Biskupijskoga arhiva u Šibeniku: Suzana Njegač, Hrvatski državni arhiv
 13. Izrada uveza rukopisnih knjiga 15. st. Bratovštine sv. Jakova iz Biskupijskog arhiva u Šibeniku: Darinko Šmintić, Hrvatski državni arhiv

 

DODATAK POSTAVA U DRŽAVNOM ARHIVU U OSIJEKU:

Uz plakate konzervatorsko-restauratorskih radova u 7 državnih arhiva, postav izložbe u Državnom arhivu u Osijeku (DAOS) obogaćen je dodatkom koji obuhvaća: primjere  zaštitne ambalaže za arhivsko gradivo, izrađene u radionici DAOS; primjere arhivskoga gradiva iz fundusa DAOS s izvršenim konzervatorsko-restauratorskim zahvatima u radionicama HDA i DAOS; primjer oštećenoga gradiva; primjer izrađene replike arhivskoga gradiva. 


 

Dan Državnog arhiva u Osijeku – obrazloženje promjene datuma obilježavanja 

U skladu sa Statutom Državnog arhiva u Osijeku i uz prethodno dobiveno pozitivno mišljenje članova Upravnog vijeća Državnog arhiva u Osijeku, ravnatelj Arhiva dr. sc. Dražen Kušen donio je odluku da se od 2021. godine Dan Državnog arhiva u Osijeku obilježava svake godine na datum 3. ožujka.  

Dan Državnog arhiva u Osijeku se ranije obilježavao 18. studenoga u spomen na 18. studenoga 1947. godine kada je arhiv započeo rad u osječkoj Tvrđi. Međutim, otkako je 18. studenoga tužni dan spomena na žrtve Vukovara, naša ustanova tom pijetetu daje prednost i toga dana već niz godina ne obilježava Dan arhiva. Stoga se u ustanovi kontinuirano razmišljalo o promjeni datuma obilježavanja Dana Državnog arhiva u Osijeku, tražeći drugi prikladan datum iz prošlosti, povezan s arhivom i arhivskom djelatnošću u Osijeku i na području Osječko-baranjske županije. 

Između drugih prikladnih datuma spomenute naravi, odabran je datum 3. ožujka, povezan s datiranjem Magistratske instrukcije za grad i tvrđavu Osijek, koju je u vidu statuta Grada Osijeka izdao u Osijeku 3. ožujka 1698. Ferdinand Carl grof Caraffa di Stigliano, predsjednik Carske komisije za uređenje Slavonije i Srijema nakon oslobođenja od Osmanlija.

Navedena magistratska instrukcija, između ostalih odredaba važnih za uspostavu moderne uprave u Osijeku, u br. 15 donosi izričite odredbe o arhiviranju koje glase: 

„Porezni i upravni spisi, gotov novac i gradski pečat moraju se čuvati na sigurnom mjestu. Isto tako, razne poglavarstvene upute, zapisnike, izvorne dokumente i važne spise treba čuvati u škrinji s dvije različite brave, od kojih jedan ključ ima gradski sudac, a drugi blagajnik. Škrinju oni otvaraju i zatvaraju zajedno.“

Radi se o najstarijim nama poznatim odredbama o obvezi pohrane, nadziranog čuvanja i korištenja  javnih dokumenata u Osijeku i na području današnje Osječko-baranjske županije u novovjekovnoj povijesti nakon oslobođenja Slavonije od Osmanlija. Stoga smatramo prikladnim toga datuma obilježavati Dan Državnog arhiva u Osijeku. 

Korisne poveznice

Republike Hrvatske Ministarstvo kulture i medija

Republike Hrvatske Ministarstvo kulture i medija

Hrvatski državni arhiv

Hrvatski Državni Arhiv

Hrvatsko arhivističko društvo

Hrvatsko arhivističko društvo

Muzejski Dokumentacijski Centar

Muzejski dokumentacijski centar

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Hrvatska kulturna baština

Hrvatska kulturna baština

Međunarodno arhivsko vijeće

Međunarodno arhivsko vijeće

UNESCO

UNESCO