• Arhiv

Franjo Tuđman – utemeljitelj moderne Hrvatske

TudmanAutor izložbe: dr.sc. Dinko Čutura

14. lipnja – 1. srpnja 2022.

Hrvatski državni arhiv u suradnji sa Državnim arhivom u Osijeku 14. lipnja ( utorak ) u 19 sati  otvara izložbu ‘Franjo Tuđman – utemeljitelj moderne Hrvatske’ u Muzeju likovnih umjetnosti.

Autor izložbe je ravnatelj Hrvatskog državnog arhiva dr.sc. Dinko Čutura, autorica prostorne koncepcije je Sanja Filep. Na izložbi su radili brojni suradnici, lektori. Scenirali i režirali su se dokumentarni filmovi, uz animacije. Koristila se animirana karta „Domovinskog rata“ iz Hrvatskog povijesnog muzeja, fotografije i arhivsko gradivo. 

Koordinatorica izložbe u ime Muzeja likovnih umjetnosti je kustosica pedagoginja Kristina Delalić Vetengl.

O izložbi:

Izložba je dokumentarna, multimedijalna i interaktivna. Hrvatski državni arhiv i obitelj Tuđman ustupili su stotine fotografija i dokumenata za ovu izložbu povodom 100. Obljetnice rođenja najvećeg državnika u našoj nacionalnoj povijesti. Na izložbi će se moći vidjeti sva odlikovanja Franje Tuđmana, predmeti iz njegovog života kao što su nalivpera, sve naočale koje je nosio te knjige. Izložba će otvoriti horizonte i za one dijelove života Franje Tuđmana koji su javnosti manje poznati.

„Franjo Tuđman, rođen je 14. Svibnja 1922. U Velikom Trgovišću. Otac Stjepan i majka Justina Tuđman, rođena Gmaz, imali su tri sina od kojih je Franjo bio najstariji. Majka Justina preminula je vrlo mlada, još 1929., tako da se Stjepan kasnije oženio Olgom Milažar. Otac Franje Tuđmana bio je predratni načelnik općine Veliko Trgovišće, a u ratu jedan od ključnih dionika partizanskog pokreta u Hrvatskom zagorju i član ZAVNOH-a i AVNOJ-a. Franjo je osnovnu školu pohađao u Velikom Trgovišću od 1929. do 1933., a gimnaziju u Zagrebu od 1934, do 1941. Među vršnjacima bio je smatran ponajboljim poznavaocem proskribirane marksističke literature što ga je unutar partizanstkog pokreta predodredilo za političkog komesara. Otac Stjepan bio je aktivist Hrvatske seljačke stranke, vokacijom izvorno radićevac, tako da su njegovi sinovi odgajani u duhu hrvatske državnosti.“

„U čitavu životu Franje Tuđmana, u svim njegovim djelovanjima, predavanjima, tekstovima i javnim nastupima kao nit vodilja uvijek je bila nazočna misao hrvatske slobode. Ona je bila prva i najvažnija da bi se na koncu oživotvorila u slobodnoj, samostalnoj i suverenoj državi Hrvatskoj. O tom putu – od darovitog dječaka, ratnika, vojnika, znanstvenika, uznika i državnika koji je stajao na čelu ostvarenja stoljetne želje hrvatskog naroda – utemeljenja moderne Hrvatske – svjedoči ova izložba.“

Međunarodni tjedan arhiva 6. – 10. lipnja 2022. u Državnom arhivu u Osijeku

Plakat B2 50 x 70 cmMeđunarodni dan arhiva se u svijetu obilježava 9. lipnja svake godine. Koordinator obilježavanja MDA u Hrvatskoj je Hrvatsko arhivističko društvo. Programi svih arhiva u Hrvatskoj objavljeni su u zajedničkoj programskoj knjižici. 

Iz poziva Hrvatskog arhivističkog društva: 

„Međunarodni dan arhiva, 9. lipnja, koji se odlukom  Međunarodnoga arhivskog vijeća (International Council on Archives - ICA), obilježava diljem svijeta od 2008. godine, u Hrvatskoj je prvi puta obilježen 2009. godine, a unatrag nekoliko godina inicijativom ICA-e, događanja koja ukazuju na ulogu i značaj arhivskoga gradiva i arhivskih ustanova odvijaju se cijeli tjedan oko toga datuma. U 2022. slavimo u tjednu 6. -12. lipnja, s globalnom temom Arhivi smo svi mi, a hrvatski arhivisti navedeno su prepoznali kroz nacionalnu temu Sačuvajmo baštinu kao podsjetnik na 50. obljetnicu Konvencije o zaštiti svjetske kulturne i prirodne baštine“. 

U Državnom arhivu u Osijeku će se održavati sljedeći programi: 

6. 6. 2022. do 10. 6. 2022. - od 9:00 do 14:00 / 8. 6. 2022. - od 9:00 do 19:00 

Dani otvorenih vrata arhiva 

Autori programa: Arhivisti DAOS

Sažeti opis programa: 

Organizirana stručna vodstva obuhvatit će stručno vodstvo kroz arhivska spremišta, izložbene prostore, čitaonicu, knjižaru i suvenirnicu. 

Posjetitelji će imati prilike s jedne strane vidjeti izgled zatvorenih arhivskih spremišta i arhivsko gradivo koje se u njima čuva, a s druge strane proći kroz sve otvorene arhivske prostore s javnom namjenom, kao i dio arhivske knjižnice. U arhivskoj knjižari i suvenirnici susrest će se s bogatstvom arhivskih izdanja i zanimljivim suvenirima.  

U sadašnjoj zgradi se osječki arhiv nalazi od 1975. godine. Zgrada je građena početkom 18. stoljeća u sklopu izgradnje osječke Tvrđe. Ima oko 2000 kvadratnih metara prostora, od čega na arhivska spremišta otpada oko 1500 kvadratnih metara, a ostalo na druge javne prostore za korisnike te radne prostore djelatnika. Nakon Domovinskog rata, obnovljena je 1996. godine. Od 2018. godine su dodatno uređeni prostori za javna događanja: korisnička čitaonica povezana s knjižnicom i prijemnim uredom, višenamjenska dvorana u prizemlju južnog krila zgrade, otvoreni hodnik ispod arkada u prizemlju istočnog krila zgrade kao otvoreni postav arhivskih izložaba, javno dostupan posjetiteljima 24 sata u danu i 365 dana u godini. 

6. 6. 2022. do 10. 6. 2022. - od 9:00 do 14:00 / 8. 6. 2022. - od 9:00 do 19:00

Vodstvo kroz izložbu: Retrospektiva izdavačke i izložbene djelatnosti osječkog arhiva

Autori programa: Arhivisti DAOS

Sažeti opis programa:

Kroz bogatu izdavačku djelatnost osječkog arhiva je u 75 godina izdano preko 130 knjiga i kataloga izložaba. Posebno mjesto u popularizaciji arhivskog gradiva i predstavljanju njegove vrijednosti imaju arhivske izložbe. Njihov se tehnički i sadržajni oblik mijenjao u skladu s vremenom pripreme i dosezima tehnika reprodukcije i izlaganja, sve do suvremenih virtualnih izložaba. 

Retrospektiva izdavačke i izložbene djelatnosti ustanove je predstavljena u tiskanim knjigama i naslovnicama izložaba u dvorani arhiva i u njihovim virtualnim inačicama koje su danas dostupne putem web stranice Državnog arhiva u Osijeku.

 

6. 6. 2022. do 10. 6. 2022. - od 9:00 do 14:00

Vodstvo kroz arhivska izdanja i promotivna prodaja

Autori programa: Djelatnici DAOS

Sažeti opis programa: 

Stručni djelatnici arhiva će posjetitelje upoznati s objavljenim arhivskim izdanjima, uz mogućnost kupnje knjiga po promotivnim cijenama. Uz brojne knjige, mogu se kupiti i arhivski suveniri.  

Državni arhiv u Osijeku i njegovi djelatnici već desetljećima nakladništvo prepoznaju kao jednu od bitnih sastavnica svoga djelovanja, ali i suradnje s nizom vanjskih suradnika. Tako je u nakladi Državnog arhiva u Osijeku objavljen velik broj pojedinačnih izdanja različitog opsega; monografija, objavljenih izvora, kataloga izložbi te časopis Glasnik arhiva Slavonije i Baranje. Do sada su priređena i objavljena i dva značajna niza: Kanonske vizitacije, kao završeni niz, i Izvori za povijest Osijeka i Slavonije, kao niz koji se u kontinuitetu nastavlja objavljivati. Posljednjih godina je oblikovan i novi niz koji je obuhvatio neka ranija i nastavlja objavljivanje novijih obavijesnih pomagala (inventara) značajnijih fondova i zbirki iz fundusa ove ustanove. 

Sređivanje arhivskoga gradiva i njegova zaštita svoj konačni smisao imaju u njegovoj prezentaciji i korištenju, a svako objavljeno obavijesno pomagalo (inventar) arhivskog fonda i zbirke postaje polazište novim istraživačima za susret s nepoznatim područjem koje je neki arhivist već „prehodao, izmjerio, mapirao i opisao“. Svojom izdavačkom djelatnošću arhiv nudi veliki nakladnički mozaik različitih izdanja povezanih s arhivom, arhivskom baštinom, poviješću Osijeka, Slavonije, Baranje i Srijema, u užem i širem smislu. Svaka od tih publikacija je jedna od kockica u mozaiku koji nama i budućim generacijama razotkriva vezu čovjeka, prostora i zbivanja u prošlosti.

 

7. 6. 2022. - 12:00 

Predstavljanje zajedničkog programa DAOS/DAVU u Državnom arhivu u Osijeku: Digitalizirane karte Vukovarskog vlastelinstva – sačuvana i dostupna baština

Autori programa: Dražen Kušen i Petar Elez 

Web adresa programa: http://izlozbe.dao.hr

Sažeti opis programa: 

Program je realiziran putem suradnje Državnog arhiva u Vukovaru i Državnog arhiva u Osijeku. Forma programa je zajednička online izložba spomenutih dvaju arhivskih ustanova koja ostaje trajno mrežno dostupna digitalizirana cjelina gradiva karata Vukovarskog vlastelinstva.

Arhivski fond Vukovarsko vlastelinstvo (HR-DAVU-561) sadrži najstarije spise u posjedu vukovarskog arhiva, a u nacionalnim okvirima predstavlja najcjelovitije sačuvani arhivski fond koji dokumentira povijest srijemskog i slavonskog novovjekovnog magnatskog plemstva, odnosno poslovanje kasnofeudalnih vlastelinstava na spomenutom području. Fond se je do 4. lipnja 2018. godine nalazio u posjedu Državnog arhiva u Osijeku, kada je činom svečane primopredaje predan na trajno čuvanje i skrb Državnom arhivu u Vukovaru. S obzirom na navedenu okolnost Državni arhiv u Osijeku je u smislu kulturne suradnje i realizacije ove online izložbe ustupio prethodno digitalizirane karte Vukovarskog vlastelinstva s pratećim metapodacima. 

Zemljišne karte Vlastelinstva tvore istoimenu seriju fonda te govore podjednako o umijeću i stručnosti ondašnjih kartografa, kao i o odgovornom upravljanju velikaških obitelji Kűffstein i Eltz golemim vukovarskim posjedom. Riječ je o ukupno 273 karte Vlastelinstva ili pojedinih njegovih dijelova (sela, selišta, šuma i salaša) nastale tijekom 18. i 19. stoljeća. Njihovi su autori bili mjernici i kartografi u službi Vlastelinstva.

 

8. 6. 2022. - 19:00

Filmska večer: Školstvo na starim filmovima – svjedok vremena Vinko Ivić, „učitelj u mirovini“

Autor programa: Erika Žilić Vincetić 

Sažeti opis programa: 

U okviru obljetničkih događanja u DAOS 2022. godine - 75 godina od osnivanja današnjeg Državnog arhiva u Osijeku – svjedočimo o organiziranoj i sustavnoj brizi za arhivsku baštinu u Osijeku i na području Slavonije, Baranje i Srijema. Dio te baštine su i filmovi u fundusu DAOS, preuzeti od raznih stvaratelja i posjednika, a prikazuju razna područja života u prošlosti Osijeka, Slavonije i Baranje ili svjedoče o pojedinim osobama i njihovom angažmanu u zemlji i inozemstvu. 

Ciklusom filmskih večeri koje se održavaju jednom mjesečno tijekom 2022. godine, želimo afirmirati arhivsko gradivo u svim njegovim povijesnim i suvremenim oblicima kao nezamjenjiv izvor podataka od javne i privatne važnost. Ta vrsta arhivskoga gradiva ima vizualno presudnu ulogu u posredovanju identiteta osoba, zajednice i područja u prošlosti i suvremenosti. Njegovim prikazivanjem populariziramo i zanimljivosti u arhivskom gradivu, a prijenos zapisa iz filmskog u digitalni medij promovira vrijednost digitalizacije gradiva radi virtualne diseminacije informacija koje arhivsko gradivo sadrži. Sredstvima Ministarstva kulture i medija je 2021. godine nabavljeno i veliko filmsko platno za prikazivanje povijesnih filmova u dvorani arhiva. 

Za dobar dio filmova u fundusu postoji samo slikovni, ali ne i zvučni zapis. Tu prepreku nastojimo premostiti živom riječju koju će nam uputiti gost tematske filmske večeri kao svjedok vremena memoriranog na filmovima koje čuvamo. 

 

10. 6. 2022. – 10:00 i 12:00

Heraldičke radionice

Autor programa: Petra Kolesarić

Sažeti opis programa:

Razgovor sa sudionicima o grbovima, njihovom dotadašnjem znanju o tome te primjerima.

Sudionici se u uvodnom izlaganju s Power Point prezentacijom upoznaju s osnovama heraldike, a potom se upoznaju s grbom grada Osijeka uz tumačenje simbolike nekih heraldičkih
elemenata.

Slijedi grupni rad u kojem sudionici pomoću radnih listova s heraldičkim likovima, bojama i metalima uz upute i pomoć voditelja trebaju sami sastaviti prijedlog odgovarajućeg grba.

Grupe međusobno prezentiraju i obrazlažu svoja rješenja uz ocjenjivanje. 

Dječje kazalište, predstave, glumci i publika

POZIVNICA 2. filmska vecer u DAOS 2022Ciklus filmskih večeri jubilarne godine Državnog arhiva u Osijeku
Filmska večer u DAOS
Dječje kazalište, predstave, glumci i publika

u srijedu, 11. svibnja 2022. u 19:00 sati
u dvorani Državnog arhiva u Osijeku, K. Firingera 1, južni ulaz

 

Filmska večer u DAOS: Dječje kazalište, predstave, glumci i publika

Filmska večer u DAOS pod nazivom: Dječje kazalište, predstave, glumci i publika obuhvatit će filmove iz osječke filmske produkcije koji se čuvaju u fundusu Državnog arhiva u Osijeku, a tematiziraju minulo djelovanje Dječjeg kazališta u Osijeku, predstave, glumce, SLUK, publiku i organizirani dolazak na predstave. 

Gost večeri i svjedok vremena je Ivica Lučić, glumac i ravnatelj Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića u Osijeku. 

Ovom filmskom večeri odajemo priznanje i zahvalnost svima onima koji su jednostavne, ali duboke poruke dječjih predstava na različite načine i u različitim ulogama darivali malim i velikim Osječanima i njihovim gostima sa svih strana. 

U našem gradu gotovo da nema generacije koja ne čuva drage uspomene na predstave u dječjem kazalištu, a njihove poruke se prelijevaju u svakodnevni život, trajno stvaraju i oblikuju društvo ovoga grada. 

Ovu filmsku večer, kao i cijeli ciklus u 2022. godini, vodit će Erika Žilić Vincetić, viša arhivistica, djelatnica DAOS u čijoj je domeni rada film, fotografija, razglednice i drugo gradivo nekonvencionalnog tipa.  

Radi se o nastavku ciklusa filmskih večeri u okviru obljetničkih događanja DAOS 2022. 

U okviru obljetničkih događanja u DAOS 2022. godine - 75 godina od osnivanja današnjeg Državnog arhiva u Osijeku – svjedočimo o organiziranoj i sustavnoj brizi za arhivsku baštinu u Osijeku i na području Slavonije, Baranje i Srijema. Dio te baštine su i filmovi u fundusu DAOS, preuzeti od raznih stvaratelja i posjednika, a prikazuju razna područja života u prošlosti Osijeka, Slavonije i Baranje ili svjedoče o pojedinim osobama i njihovom angažmanu u zemlji i inozemstvu. 

Ciklusom filmskih večeri koje se održavaju jednom mjesečno tijekom 2022. godine, želimo afirmirati arhivsko gradivo u svim njegovim povijesnim i suvremenim oblicima kao nezamjenjiv izvor podataka od javne i privatne važnost. Ta vrsta arhivskoga gradiva ima vizualno presudnu ulogu u posredovanju identiteta osoba, zajednice i područja u prošlosti i suvremenosti. Njegovim prikazivanjem populariziramo i zanimljivosti u arhivskom gradivu, a prijenos zapisa iz filmskog u digitalni medij promovira vrijednost digitalizacije gradiva radi virtualne diseminacije informacija koje arhivsko gradivo sadrži. Sredstvima Ministarstva kulture i medija je 2021. godine nabavljeno i veliko filmsko platno za prikazivanje povijesnih filmova u dvorani arhiva. 

Za dobar dio filmova u fundusu postoji samo slikovni, ali ne i zvučni zapis. Tu prepreku premostit ćemo živom riječju koju će nam uputiti gosti pojedine tematske filmske večeri kao svjedoci vremena memoriranog na filmovima koje čuvamo. 

Lokacija za izgradnju novih prostornih kapaciteta DAOS

Ministrica kulture i medija dr. sc. Nina Obuljen Koržinek za svog službenog boravka u Osijeku 29. travnja 2022. posjetila je lokaciju u Podravlju koju je Grad Osijek namijenio za izgradnju novih dodatnih prostornih kapaciteta Državnog arhiva u Osijeku, susrela se sa zamjenicom gradonačelnika Jasenkom Crnković te ravnateljem i djelatnicima Državnog arhiva u Osijeku. Zahvaljujemo ministrici za posjet i osiguravanje sredstava za financiranje izgradnje i opremanja, a Gradu Osijeku za novu dodatnu lokaciju samo dva kilometra udaljenu od sjedišta arhiva u Tvrđi.

1
2
3
4

Osječka filmska produkcija - od snimanja do arhiva

pozivnicaCiklus filmskih večeri jubilarne godine Državnog arhiva u Osijeku
1. filmska večer u DAOS
Osječka filmska produkcija - od snimanja do arhiva

u srijedu, 13. travnja 2022. u 19:00 sati
u dvorani Državnog arhiva u Osijeku, K. Firingera 1, južni ulaz

Ciklus filmskih večeri u okviru obljetničkih događanja DAOS 2022. 

U okviru obljetničkih događanja u DAOS 2022. godine - 75 godina od osnivanja današnjeg Državnog arhiva u Osijeku – svjedočimo o organiziranoj i sustavnoj brizi za arhivsku baštinu u Osijeku i na području Slavonije, Baranje i Srijema. Dio te baštine su i filmovi u fundusu DAOS, preuzeti od raznih stvaratelja i posjednika, a prikazuju razna područja života u prošlosti Osijeka, Slavonije i Baranje ili svjedoče o pojedinim osobama i njihovom angažmanu u zemlji i inozemstvu. 

Ciklusom filmskih večeri koje će se održavati jednom mjesečno tijekom 2022. godine, želimo afirmirati arhivsko gradivo u svim njegovim povijesnim i suvremenim oblicima kao nezamjenjiv izvor podataka od javne i privatne važnost. Ta vrsta arhivskoga gradiva ima vizualno presudnu ulogu u posredovanju identiteta osoba, zajednice i područja u prošlosti i suvremenosti. Njegovim prikazivanjem populariziramo i zanimljivosti u arhivskom gradivu, a prijenos zapisa iz filmskog u digitalni medij promovira vrijednost digitalizacije gradiva radi virtualne diseminacije informacija koje arhivsko gradivo sadrži. Sredstvima Ministarstva kulture i medija je 2021. godine nabavljeno i veliko filmsko platno za prikazivanje povijesnih filmova u dvorani arhiva. 

Za dobar dio filmova u fundusu postoji samo slikovni, ali ne i zvučni zapis. Tu prepreku premostit ćemo živom riječju koju će nam uputiti gosti pojedine tematske filmske večeri kao svjedoci vremena memoriranog na filmovima koje čuvamo. 

1. filmska večer u DAOS: Osječka filmska produkcija - od snimanja do arhiva

1. filmska večer u DAOS pod nazivom: Osječka filmska produkcija - od snimanja do arhiva, ugostit će gospodina Ladislava Kelera, svjedoka vremena u kojem je film kao medij ušao u svakodnevicu Osječana svih generacija. On je osobno sudjelovao u mnogim procesima nastajanja, obrade, prikazivanja i čuvanja filmova u Osijeku, nabavi i održavanju filmske tehnike, a u novije vrijeme i u postupcima njihove digitalizacije i predaje u Državni arhiv u Osijeku. 

Ciklus filmskih večeri u 2022. godini vodit će Erika Žilić Vincetić, viša arhivistica, djelatnica DAOS u čijoj je domeni rada film, fotografija, razglednice i drugo gradivo nekonvencionalnog tipa.  

Korisne poveznice

Republike Hrvatske Ministarstvo kulture i medija

Republike Hrvatske Ministarstvo kulture i medija

Hrvatski državni arhiv

Hrvatski Državni Arhiv

Hrvatsko arhivističko društvo

Hrvatsko arhivističko društvo

Muzejski Dokumentacijski Centar

Muzejski dokumentacijski centar

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Hrvatska kulturna baština

Hrvatska kulturna baština

Međunarodno arhivsko vijeće

Međunarodno arhivsko vijeće

UNESCO

UNESCO