OSNOVNE INFORMACIJE I KONTAKT

izbornik
   
   
DRŽAVNI ARHIV U OSIJEKU  
Kamila Firingera 1 Telefon:  +385 (31) 207240
31000 Osijek Telefax:  +385 (31) 200337
OIB 61338774671 E-pošta: dao@dao.hr
IBAN HR1323900011100010580

image

 

Brojevi telefona i adrese e-pošte djelatnika Arhiva

   
Rad s korisnicima:  
ponedjeljak - petak ....................... od 8:00 do 15:00 sati


 

    Potražite DRŽAVNI ARHIV U OSIJEKU na većoj karti

 

Državni arhiv u Osijeku, Kamila Firingera 1, 31000 Osijek, Hrvatska
Tel: +385 31 207 240 | Fax: +385 31 200 337 | email: dao@dao.hr | www.dao.hr | OIB: 61338774671 | IBAN: HR13 2390 0011 1000 1058 0