• Arhiv

Tečaj za stručno osposobljavanje djelatnika u pismohranama

Djelatnici u pismohranama državnih tijela, tijela lokalne samouprave i uprave i javnih ustanova dužni su položiti stručni ispit za zaštitu i obradu arhivskog i registraturnog gradiva.

Ispiti se polažu prema programu koji je propisan Pravilnikom o stručnom usavršavanju i provjeri stručne osposobljenosti djelatnika u pismohranama (NN 93/2004).

Državni arhiv u Osijeku, sukladno zakonskim propisima i svojim obvezama, svake godine u mjesecu listopadu ili studenom, organizira tečaj za pripremu ispita na kojima polaznici mogu dobiti i potrebnu ispitnu literaturu. Iako je tečaj namijenjen prvenstveno djelatnicima iz ustanova u neposrednoj nadležnosti Državnog arhiva u Osijeku, za tečaj se mogu prijaviti i druge zainteresirane osobe.

Ispit se polaže ispred Povjerenstva za stručni ispit za zaštitu i obradu arhivskog i registraturnog gradiva.


TEČAJ ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE 2019.

POZIV NA TEČAJ 2019.

TEČAJ 2019. - materijalii


TEČAJ ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE 2018.

OBAVIJEST o održavanju ISPITA I TEČAJA za djelatnike u pismohranama

TEČAJ 2018. – materijali

TEČAJ 2018. – plan predavanja

Korisne poveznice

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske

Hrvatski državni arhiv

Hrvatski Državni Arhiv

Hrvatsko arhivističko društvo

Hrvatsko arhivističko društvo

Muzejski Dokumentacijski Centar

Muzejski dokumentacijski centar

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Hrvatska kulturna baština

Hrvatska kulturna baština

Međunarodno arhivsko vijeće

Međunarodno arhivsko vijeće

UNESCO

UNESCO