• Arhiv

Popis javnog arhivskog gradiva nastalog do 22. prosinca 1990.

Javno arhivsko gradivo nastalo prije 22. prosinca 1990.

Stvaratelji i imatelji javnog arhivskog gradiva iz članka 21.a stavka 1. dodanog člankom 6. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 46/17), obvezni su izraditi popis tog gradiva i dostaviti ga nadležnom državnom arhivu u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu tog Zakona (do 20. studenoga 2017.). Nadležni državni arhivi obvezni su te popise učiniti dostupnima javnosti i korisnicima arhiva.

Evidencija javnog arhivskog gradiva nastalog do 22. prosinca 1990. godine, a koje je u nadležnosti Državnog arhiva u Osijeku, dostupna je u nastavku. Evidencija će se dopunjavati, prema dinamici zaprimanja popisa od preostalih stvaratelja i imatelja iz članka 21.a stavka 1. Zakona.

Evidencija javnog arhivskog gradiva nastalog do 22. prosinca 1990. godine
- popisi imatelja prema datumu zaprimanja

Županijski sud u Osijeku
Županijsko državno odvjetništvo
Općinsko državno odvjetništvo
Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji
Osječko-baranjska županija
Grad Đakovo
Ministarstvo financija Porezna uprava - područni ured Osijek i ispostave
Grad Donji Miholjac
Grad Našice
Prekršajni sud u Osijeku
Grad Valpovo
Općinski sud u Osijeku
Državna geodetska uprava - Područni ured Osijek i ispostave
Centar za socijalnu skrb Đakovo
Centar za socijalnu skrb Osijek
Policijska uprava Osječko-baranjska
Centar za pružanje usluga u zajednici Klasje Osijek
Centar za socijalnu skrb Beli Manastir
Centar za socijalnu skrb Valpovo
HZMO - Područna služba Osijek
HZZO - Područna služba Osijek

Korisne poveznice

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske

Hrvatski državni arhiv

Hrvatski Državni Arhiv

Hrvatsko arhivističko društvo

Hrvatsko arhivističko društvo

Muzejski Dokumentacijski Centar

Muzejski dokumentacijski centar

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Hrvatska kulturna baština

Hrvatska kulturna baština

Međunarodno arhivsko vijeće

Međunarodno arhivsko vijeće

UNESCO

UNESCO