• Arhiv

Restauratorska i knjigoveška radionica

Državni arhiv u Osijeku ima u svom sastavuknjigoveško-restauratorsku radionicu koja obavlja knjigoveške  i manje restauratorske zahvate  na oštećenom gradivu Arhiva, u cilju sprječavanja njihovog daljnjeg uništenja i propadanja. U arhivu postoji velik broj oštećenog i raspadnutog gradiva koje je potrebno restaurirati, a knjige preuvezati. Osim na knjigama preventivna zaštita se provodi i na spisima, kartama, projektima, nacrtima. U radionici se izrađuje zaštitna ambalaža, kao arhivske kutije, arhivski fascikli s klapnama, za potrebe Arhiva ali i drugih institucija u kulturi s kojima Arhiv surađuje. Cilj je Arhiva u narednom razdoblju organizirati suvremeni konzervatorsko-restauratorski laboratorij i radionicu za područje istočne Hrvatske, koji bi bio opremljen najsuvremenijim uređajima i opremom i zadovoljavao potrebe velikog broja zainteresiranih korisnika svojih usluga. 

Korisne poveznice

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske

Hrvatski državni arhiv

Hrvatski Državni Arhiv

Hrvatsko arhivističko društvo

Hrvatsko arhivističko društvo

Muzejski Dokumentacijski Centar

Muzejski dokumentacijski centar

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Hrvatska kulturna baština

Hrvatska kulturna baština

Međunarodno arhivsko vijeće

Međunarodno arhivsko vijeće

UNESCO

UNESCO