• Arhiv

Odjel za sređivanje i obradu arhivskog gradiva gospodarstva i bankarstva

Arhivsko gradivo gospodarstva i bankarstvau Državnom arhivu u Osijeku čini zasebnu cjelinu s obzirom na svoj sadržaj i informacijski značaj. Radi se o više od četiri stotine fondova s preko tri i pol tisuće dužnih metara gradiva koji prema razredbi arhivskih fondova i zbirki pripadaju cjelini Gospodarstva i bankarstva (G.) i razvrstani su u skupine i podskupine u skladu s djelatnošću. Uz gradivo pojedinih stvaratelja koji su se bavili određenom gospodarskom djelatnošću (banke i novčarski zavodi, ratarstvo, stočarstvo, šumarstvo, lov i ribolov, industrija, energetika, trgovina, ugostiteljstvo i turizam, građevinarstvo, promet i veze, obrt, stambena i komunalna djelatnost, vodno gospodarstvo, tiskare, intelektualne usluge) posebno su zanimljivi fondovi raznih gospodarskih asocijacija (komora, udruženja, saveza) koje su prikupljale i čuvale sintetizirane podatke o širokoj lepezi gospodarskih djelatnosti, među kojima se posebno ističe fond Trgovačko-obrtničke komore u Osijeku. Gradivo većine starijih fondova i važnijih novijih fondova je sređeno i na raspolaganju su obavijesna pomagala za njegovo pretraživanje (sumarni i analitički inventari, arhivski popisi, vodiči), a dio fondova je tek preuzet u novije vrijeme i u fazi je sređivanja. 

Korisne poveznice

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske

Hrvatski državni arhiv

Hrvatski Državni Arhiv

Hrvatsko arhivističko društvo

Hrvatsko arhivističko društvo

Muzejski Dokumentacijski Centar

Muzejski dokumentacijski centar

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Hrvatska kulturna baština

Hrvatska kulturna baština

Međunarodno arhivsko vijeće

Međunarodno arhivsko vijeće

UNESCO

UNESCO