• Arhiv

Odjel za sređivanje i obradu arhivskog gradiva pravosuđa

Arhivski fondovi pravosuđaodnose se na gradivo nastalo u vremenskom razdoblju od 1850.-1999. godine djelovanjem pravosudnih tijela (sudova:kotarskih,općinskih, sudbenih stolova, okružnih, posebnih sudova; tužiteljstava, pravobraniteljstava, javnih bilježnika) s područja nadležnosti Arhiva. U Arhivu je pohranjeno preko 60 arhivskih fondova koji sadrže gradivo u količini od 900 d/m. Radi se o izuzetno vrijednom gradivu koje predstavlja vrijedan izvor za proučavanje kako lokalne povijesti, tako i povijesti razvoja pravosuđa. Osobito su značajne zemljišne knjige sa podatcima o vlasništvu na nekretninama, brojni trgovački predmeti koji daju uvid u gospodarsku sliku Osijeka i okoline. Sačuvana je znatna količina  predmeta konfiskacija kao i kaznenih predmeta koji sadrže podatke o brojnim politički montiranim procesima. Stoga je velik interes brojnih istraživača kao i građana za korištenjem ovog gradiva.

Korisne poveznice

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske

Hrvatski državni arhiv

Hrvatski Državni Arhiv

Hrvatsko arhivističko društvo

Hrvatsko arhivističko društvo

Muzejski Dokumentacijski Centar

Muzejski dokumentacijski centar

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Hrvatska kulturna baština

Hrvatska kulturna baština

Međunarodno arhivsko vijeće

Međunarodno arhivsko vijeće

UNESCO

UNESCO