• Arhiv

Opći odjel

Opći odjel  koordinira i pruža usluge  svim djelatnicima Državnog arhiva u Osijeku. U sklopu Općeg odjela djeluje ravnateljstvo, tajništvo,  računovodstvo i   služba održavanja i čišćenja.

Djelatnosti  Odjela su slijedeće:

-  obavlja opće, pravne i kadrovske poslove

-  prati i proučava propise od značaja za poslovanje Državnog arhiva u Osijeku, skrbi za izradu i usklađivanje normativnih akata Državnog arhiva u Osijeku

-  skrbi za izvršenje ugovornih obveza

-  upravlja sustavom odlaganja spisa i skrbi o pismohrani Arhiva

-  obavlja financijsko-knjigovodstvene poslove Državnog arhiva u Osijeku

-  organizira i obavlja poslove na održavanju objekata  Arhiva i opreme, te poslove u svezi s nabavom opreme, tj. nabavom roba, radova i usluga

-  brine za sigurnost  objekata i imovine arhiva

-  organizira i provodi održavanje čistoće radnih prostorija i arhivskih spremišta

Korisne poveznice

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske

Hrvatski državni arhiv

Hrvatski Državni Arhiv

Hrvatsko arhivističko društvo

Hrvatsko arhivističko društvo

Muzejski Dokumentacijski Centar

Muzejski dokumentacijski centar

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Hrvatska kulturna baština

Hrvatska kulturna baština

Međunarodno arhivsko vijeće

Međunarodno arhivsko vijeće

UNESCO

UNESCO