• Arhiv

Cjenik

GLASNIK ARHIVA SLAVONIJE I BARANJE

GLASNIK ARHIVA SLAVONIJE I BARANJE BR. 3 30,00 kn
GLASNIK ARHIVA SLAVONIJE I BARANJE BR. 4 30,00 kn
GLASNIK ARHIVA SLAVONIJE I BARANJE BR. 5 30,00 kn
GLASNIK ARHIVA SLAVONIJE I BARANJE BR. 7 50,00 kn
GLASNIK ARHIVA SLAVONIJE I BARANJE BR. 9 80,00 kn
GLASNIK ARHIVA SLAVONIJE I BARANJE BR. 10 100,00 kn
GLASNIK ARHIVA SLAVONIJE I BARANJE BR. 11 100,00 kn

GRADIVO ZA POVIJEST SLAVONIJE I BARANJE

6.  ZAPISNIK OPĆINE OSIJEK – TVRĐA OD 1745. DO 1770. GODINE 30,00 kn
9.  ZAPISNICI OPĆINE OSIJEK 1786.-1794. 30,00 kn
10.  BARANJA 1785. GODINE 80,00 kn
11.  ZAPISNICI OPĆINE OSIJEK 1794.-1809.      50,00 kn
12.  POPIS SANDŽAKA POŽEGA 1579. GODINE   100,00 kn
13.  KOTAR OSIJEK 1786. GODINE 50,00 kn
14.  STANOVNIŠTVO I GOSPODARSTVO BARANJE 1766. I 1824. GODINE   50,00 kn
15. ZAVIČAJNICI GRADA OSIJEKA 1901.-1946. 200,00 kn 
16.  DOPISI OPĆINE NUTARNJI GRAD (TVRĐA) OSIJEK 1772.-1777 50,00 kn
17. ZAPISNICI GRADA OSIJEKA 1861.-1866. 50,00 kn
18. ZAPISNICI GRADA OSIJEKA 1867.-1875. GODINE 50,00 kn
19.  OSNIVANJE VOJNE GRANICE U SLAVONIJI 1702. GODINE 80,00 kn
20.  ZAPISNICI GRADA OSIJEKA 1876.-1886 50,00 kn
21. ZAPISNICI GRADA OSIJEKA 1887.-1895.      150,00 kn
22.  ZAPISNICI GRADA OSIJEKA 1896.-1901.      100,00 kn
24.  PRVI ZAPISNIK SLOBODNOG I KRALJEVSKOG GRADA OSIJEKA 1809. GODINE 100,00 kn
25. ZAPISNIK POLITIČKIH I GOSPODARSKIH ODLUKA SLOBODNOG I KRALJEVSKOG GRADA OSIJEKA ZA 1810. I 1811. GODINU 100,00 kn
26.  POLITIČKO-GOSPODARSKI ZAPISNICI SLOBODNOG I KRALJEVSKOG GRADA OSIJEKA ZA 1812. GODINU 100,00 kn

KANONSKE VIZITACIJE

KANONSKE VIZITACIJE OSIJEKA 1732-1761.            30,00 kn
KANONSKE VIZITACIJE knjiga I. – BARANJA 1729.-1810. 80,00 kn
KANONSKE VIZITACIJE knjiga II. – BARANJA 1829.-1845.     80,00 kn
KANONSKE VIZITACIJE knjiga III. – VALPOVAČKO-MIHOLJAČKO PODRUČJE 1730.-1830. 100,00 kn
KANONSKE VIZITACIJE knjiga IV. – SRIJEM 1735.-1768.      80,00 kn
KANONSKE VIZITACIJE knjiga V. – OSIJEK I OKOLICA 1732.-1833. 100,00 kn
KANONSKE VIZITACIJE knjiga VI. – SRIJEM 1775.-1833.      150,00 kn
KANONSKE VIZITACIJE knjiga VII. – ŽUPANJSKI I VRBANJSKI DEKANAT 1782.-1833. 150,00 kn
KANONSKE VIZITACIJE knjiga VIII. – VINKOVAČKO-VUKOVARSKO-ILOČKO PODRUČJE 1768.-1840 150,00 kn
KANONSKE VIZITACIJE knjiga XI. – BRODSKO PODRUČJE 1730.-1833. 200,00 kn
KANONSKE VIZITACIJE knjiga X. – ĐAKOVAČKO PODRUČJE 1751.-1833. 150,00 kn
KANONSKE VIZITACIJE knjiga XI. – GENERALNO KAZALO 50,00 kn

OSTALA IZDANJA

1. OSJEČKI LJETOPISI 1686.-1945. 100,00 kn
5. ZEMLJIŠNA KNJIGA GRADA OSIJEKA (TVRĐA) 1687.-1821. GODINE     30,00 kn
9. OSJEČKA GROBLJA 20,00 kn
10. STJEPAN RADIĆ I HRVATSKA 20,00 kn
11. IZ PROŠLOSTI SLAVONIJE, SRIJEMA I BARANJE studije o društvenoj i gospodarskoj povijesti XVIII.-XX st. 80,00 kn
12. OSJEČKI DNEVNIK SEBASTIJANA KARLA REDLSTEINA 1804.-1832.  30,00 kn
13. IZVORI ZA POVIJEST ZDRAVSTVA OSIJEKA I HRVATSKE 1874.-1923. GODINE 50,00 kn
14. OPIS SRIJEMA I ILOČKOG VLASTELINSTVA 1699. GODINE    50,00 kn
15. TVRTKE U ISTOČNOJ HRVATSKOJ Memorandumi od sredine 19. do sredine 20. stoljeća           100,00 kn
16. POVIJEST KATOLIČKIH ŽUPA U ISTOČNOJ HRVATSKOJ DO 1880. GODINE 80,00 kn
17. KRATKI POVIJESNI PREGLED BISKUPIJA BOSANSKO-ĐAKOVAČKE I SRIJEMSKE 80,00 kn
18. NASELJA U ISTOČNOJ HRVATSKOJ KRAJEM 17. I POČETKOM 18. STOLJEĆA      50,00 kn
19. ULICE I TRGOVI GRADA OSIJEKA – povijesni pregled – 50,00 kn
20. INVENTAR ILOČKOG VLASTELINSTVA 1886. GODINE            50,00 kn
21. POVIJESNI IZVORI SLAVONIJE, BARANJE I SRIJEMA SV. I. 1390.-1409. 70,00 kn
22. OSJEČKI PERIVOJI I DRVOREDI 120,00 kn
23. POVIJEST VINKOVAČKE GIMNAZIJE 50,00 kn
24. KAPUCINI U OSIJEKU – GRADIVO IZ BEČKOG KAPUCINSKOG SAMOSTANA 1902.-1919 30,00 kn
25. KNJIGA O VINU – RUKOPIS IZ 1779. GODINE DAS WEINBUCH – EINE HANDSCHRIFT AUS DEM JAHR 1779.  150,00 kn
26. ZAVIČAJNICI GRADA ILOKA 1912.-1947. GODINE 30,00 kn
28. STANOVNIŠTVO VIROVITICE 1686.-1717. 80,00 kn
29. POVIJEST SELA I ŽUPE IVANOVAC 100,00 kn
30. DR. KAMILO FIRINGER arhivist i povjesničar            30,00 kn
31. OSTAVŠTINA ĐAKOVAČKOG I SRIJEMSKOG BISKUPA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 1905. GODINE     150,00 kn
32. GOSPODARSKA IZVJEŠĆA ILOČKOG VLASTELINSTVA 1918.-1928. 80,00 kn
33. ODVODNJA SA SLAVONSKE DRAVSKO-DUNAVSKE NIZINE –projekt Ivana Nep. Spannbauera, 1876. god. 50,00 kn
34. KRALJEVSKI SUDBENI STOL U OSIJEKU 1850.-1945. Sumarni inventar   50,00 kn
35. VODIČ KROZ ARHIVSKE FONDOVE I ZBIRKE DRŽAVNOG ARHIVA U OSIJEKU sa stanjem krajem 2006. godine 80,00 kn
36. ŽIVOT I DJELO DR. ANTE STARČEVIĆA – oca hrvatske domovine  20,00 kn
38. UDRUŽENJE OBRTNIKA OSIJEK 1907.-2007.                         150,00 kn
39. RADLOVAC industrija građevinskog materijala d.d. Orahovica            100,00 kn
40. IZVORI ZA POVIJEST ZDRAVSTVA OSIJEKA I SLAVONIJE 1865.-1938.  50,00 kn
41. LOVSTVO I LOVAČKI SAVEZ OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE – Povijesni pregled lovstva i organizacije –  130,00 kn
43. DOKUMENTI KOTARSKE I GRADSKE VLASTI VINKOVACA OD 1945. DO 1947. GODINE 80,00 kn
44. STATUTI VIROVITIČKE ŽUPANIJE 1745.-1792. 100,00 kn
45. POZDRAV IZ OSIJEKA – OSIJEK NA STARIM RAZGLEDNICAMA 50,00 kn
46. VUKOVARSKO VLASTELINSTVO 1719.-1945.  Sumarni inventar 100,00 kn
47. OSIJEK Kulturno-povijesni vodič – drugo dopunjeno izdanje 50,00 kn
48. SPOMENICA RKT ŽUPE SV. MIHAELA ARKANĐELA U OSIJEKU NUTARNJEM GRADU 1904.-1934. 100,00 kn
49. U IME NARODA! SUDSKI PROCES PROFESORIMA I BOGOSLOVIMA ĐAKOVAČKOG SJEMENIŠTA 1959./60. GODINE 150,00 kn
50. SLOBODNI I KRALJEVSKI GRAD OSIJEK 1809. 70,00 kn
51. BIOGRAFIJE UČITELJA I PROFESORA OSJEČKIH GIMNAZIJA I SREDNJIH ŠKOLA OD 1855. DO 1945. GODINE 100,00 kn
52. MARKO IZ AVIANA NAVJESTITELJ KRŠĆANSKE EUROPE 50,00 kn
53. POVIJEST FRANJEVAČKE PROVINCIJE BOSNE SREBRENE 70,00 kn
54. STARI OSJEČKI NATPISI 1706.-1900.  70,00 kn
55. SPOMENAR HRVATSKIM ŽRTVAMA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE STRADALIM 1941.-1945. I 1991.-1995. 150,00 kn
56. KAPUCINSKI SAMOSTANI U OSIJEKU, BEOGRADU, ZEMUNU I NOVOJ PALANKI u prvoj polovici 18. stoljeća 50,00 kn
57. SPOMENICA RKT. ŽUPE PRESLAVNOG IMENA MARIJINA DONJI GRAD OSIJEK 1887.-1974. GODINE 150,00 kn
58. FRIEDRICH WILHELM VON TAUBE: SLAVONIJA I SRIJEM 1777./1778. 70,00 kn
59. POVIJEST PETRIJEVAČKE ŽUPE 70,00 kn

Korisne poveznice

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske

Hrvatski državni arhiv

Hrvatski Državni Arhiv

Hrvatsko arhivističko društvo

Hrvatsko arhivističko društvo

Muzejski Dokumentacijski Centar

Muzejski dokumentacijski centar

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Hrvatska kulturna baština

Hrvatska kulturna baština

Međunarodno arhivsko vijeće

Međunarodno arhivsko vijeće

UNESCO

UNESCO