• Arhiv

Predstavljanje zbornika radova o dr. sc. Stjepanu Sršanu

Predstavljanje zbornika radova o Stjepanu Srsanu

Programi u Državnom arhivu u Osijeku povodom obilježavanja Međunarodnog dana arhiva

bicikli7. – 12. lipnja 2019.

Međunarodni dan arhiva se u svijetu obilježava 9. lipnja svake godine.

Koordinator obilježavanja MDA u Hrvatskoj je Hrvatsko arhivističko društvo.
Programi svih arhiva objavljeni su u zajedničkoj programskoj knjižici.

7. lipnja 2019. - 12:00
Otvorenje arhivske izložbe BICIKL U OSJEČKOJ PROŠLOSTI
- mogućnost vožnje posjetitelja na replikama povijesnih bicikala do kraja dana
Povodom Međunarodnog dana arhiva, a na preporuku Hrvatskog arhivističkog društva kao koordinatora obilježavanja manifestacije, izložba je oblikovana u skladu s temom "BICIKL", koja je povezana s okruglom 200. obljetnicom godine u kojoj je bicikl službeno patentiran. 
Državni arhiv u Osijeku je iz svog fundusa odabrao i u izložbi predstavio arhivske izvore koji na brojne načine tematiziraju pitanje pojave i korištenja bicikla, bicikliranja u prometu i biciklizma kao sporta i udruživanja. Tako je bicikl kao tema pronađen u najrazličitijim izvorima uprave, gospodarstva, školstva, društvenog i kulturnog života Osijeka.
Uz otvorenje izložbe, zahvaljujući dobroj volji Turističke zajednice Grada Novske, Državni arhiv u Osijeku je posudio replike povijesnih bicikala na kojima posjetitelji izložbe mogu iskušati vožnju naših predaka na biciklima s velikim prednjim kotačem.

7. i 10.-12. lipnja - 9:00 do 15:00
Dani otvorenih vrata arhiva
Organizirana stručna vodstva, uz prethodnu najavu najkasnije jedan dan ranije, obuhvatit će stručno vodstvo kroz arhivska spremišta, izložbeni prostor, čitaonicu i suvenirnicu.
Posjetitelji će imati prilike s jedne strane vidjeti izgled zatvorenih arhivskih spremišta i arhivsko gradivo koje se u njima čuva, a s druge strane proći kroz sve otvorene arhivske prostore s javnom namjenom, kao i dio arhivske knjižnice. U arhivskoj suvenirnici susrest će se s bogatstvom arhivskih izdanja i zanimljivim replikama arhivskoga gradiva.

7. i 10.-12. lipnja - 18:00 do 19:00
Stručno vodstvo kroz arhivsku izložbu BICIKL U OSJEČKOJ PROŠLOSTI
Stručni djelatnici arhiva će posjetitelje provesti kroz sve dijelove izložbe uz stručno tumačenje odabranih arhivskih izložaka.

12. lipnja - 12:00
Predstavljanje knjige: Život i djelo prof. dr. sc. Stjepana Sršana - zbornik radova (Međunarodni znanstveno-stručni skup 2015.)
Radi se o Zborniku radova Međunarodnog znanstveno-stručnog skupa: Život i djelo prof. dr. sc. Stjepana Sršana, održanog 16. i 17. rujna 2015., na kojemu je niz autora iz Hrvatske i iz međunarodnog okruženja obradilo više tema povezanih s njegovim životom i radom. Skup je održan u suorganizaciji Državnog arhiva u Osijeku, Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar - Područnog centra Osijek, Matice hrvatske - Ogranka Osijek i Društva za hrvatsku povjesnicu Osijek. Uvjeti za pripremu i tisak zbornika ostvareni su tek 2018. godine.
Državni arhiv u Osijeku je najplodnije razdoblje svoga nakladništva ostvario upravo pod ravnateljstvom dr. sc. Stjepana Sršana kao nositelja velikog nakladničkog mozaika različitih izdanja povezanih s arhivom, arhivskom baštinom, poviješću Osijeka, Slavonije, Baranje i Srijema, u užem i širem smislu. Ovu knjigu Državni arhiv u Osijeku dodaje tom velikom nakladničkom mozaiku da u njemu bude još jedna kockica koja nama i budućim generacijama razotkriva vezu čovjeka, prostora i zbivanja u vremenu kojega je jedan od svjedoka bio i glavni lik ovoga zbornika dr. sc. Stjepan Sršan.

Otvorenje novouređene arhivske čitaonice i prijemnog ureda

U Državnom arhivu u Osijeku,
u petak, 24. svibnja 2019. u 12:00 sati 

Državni arhiv u Osijeku:
Tradiciju čuvanja arhivskoga gradiva in situ u Osijeku možemo pratiti kroz očuvane zapise tek od kraja 17. stoljeća, oslobođenja Slavonije od Osmanlija i uspostave nove društvene strukture civilne, vojne i crkvene vlasti. Čuvanje vlastitih zapisa kod pojedinaca, u ustanovama i tijelima vlasti, svojom javnom ulogom preuzima od 1947. godine osječki arhiv, najprije kao Ispostava Državnog arhiva u Zagrebu (arhivsko spremište), a potom od 1956. godine kao samostalna ustanova Arhiv u Osijeku, danas Državni arhiv u Osijeku. Ustanova je do 1972. godine djelovala na adresi Kuhačeva 27, a od 1972. do 1975. godine je izvršeno preseljenje u preuređenu zgradu bivše vojarne na današnjoj adresi K. Firingera 1.
Nakon teških stradanja od velikosrpske agresije u Domovinskom ratu 1991/1992., zgrada arhiva je temeljito i u cijelosti obnovljena, a uz naknadne djelomične preinake dio prostora je više puta preuređivan kako bi se što bolje odgovorilo potrebama i zadacima arhivske službe u suvremenom okruženju. Posljednje značajno preuređenje dijela zgrade izvršeno je 2017. godine kako bi arhiv dobio višenamjensku dvoranu za javna događanja, proširene izložbene prostore, dodatni javni ulaz, dizalo i prilagođene pristupe za osobe s poteškoćama u kretanju.

Arhivska čitaonica:
Samostalno istraživanje arhivskog gradiva i korištenje literature obavlja se u arhivskoj čitaonici u kojoj svi zainteresirani korisnici mogu dobiti na uvid i korištenje arhivsko gradivo iz fundusa ustanove i knjige iz arhivske knjižnice sa stručnom literaturom iz područja arhivistike i informacijskih znanosti, pomoćnih povijesnih znanosti, povijesti institucija, lokalne, područne i nacionalne povijesti te referentnom zbirkom i službenim glasilima.
Sukladno broju korisnika arhiva koji se iz godine u godinu povećava, ranijih su godina skučeni kapaciteti čitaonice s knjižnicom povremeno povećavani i nabavljana nova oprema. Tijekom 2019. godine je iz prostora arhivske čitaonice iseljen najveći dio knjižnog fundusa i prebačen u drugi prostor arhiva, a prostori čitaonice i i prijemnog ureda temeljito preuređeni i dobrim dijelom opremljeni novim namještajem i opremom. Zahvaljujući novom uređenju, istraživači mogu raditi u ugodnom i svijetlom prostoru čiji se kapacitet popeo na 12 prostranih istraživačkih mjesta od kojih je svako opremljeno dodatnim rasvjetnim tijelom i više električnih utičnica za vlastite uređaje pojedinog istraživača, a u čitaonici je na raspolaganju i druga potrebna oprema.
Za rad u čitaonici korisnici se mogu naručiti putem e-pošte This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., a osnovne informacije o uvjetima i načinu korištenja gradiva mogu dobiti na telefon 031/638 310 ili putem mrežne stranice arhiva www.dao.hr

Prijemni ured:
Prijemni ured arhiva za korisnike neposredno je povezan s arhivskom čitaonicom, a tijekom ovogodišnjeg preuređenja opremljen je posve novim namještajem i knjižarskim stalcima na kojima je izložena većina od dosadašnjih više od 120 izdanja iz bogate izdavačke djelatnosti Državnog arhiva u Osijeku. Uz brojne knjige koje se mogu kupiti u prijemnom uredu, u pripremi su i suveniri koji se izrađuju na temelju izabranih motiva iz arhivskoga gradiva u fundusu ustanove, koji će s knjigama biti u ponudi u prijemnom uredu.

Financiranje preuređenja:
Financijska konstrukcija za preuređenje arhivske čitaonice i prijemnog ureda zatvorena je iz redovnih sredstava Ministarstva kulture za tekuće i investicijsko održavanje te iz vlastitih sredstava Državnog arhiva u Osijeku.

1 DAOShodnikprijema
2 DAOSprijemniured
3 DAOSprijemniured
4 DAOSarhivskacitaonica
5 DAOSarhivskacitaonica
6 DAOSarhivskacitaonica

Dani Slovenije u Slavoniji

Pozivamo Vas u Državni arhiv u Osijeku, u petak 10. svibnja u 16.30, na otvorenje Fotografske izložbe »I Feel Slovenia. I Feel Culture.« u okviru održavanja Dana Slovenije u Slavoniji (10.-13. svibnja 2019.)

  • Fotografska izložba »I Feel Slovenia. I Feel Culture.« na 38 fotografija kroz objektiv vrsnih slovenskih fotografa prikazuje bogatu kulturnu baštinu koja predstavlja kulturnu raznolikost Slovenije.
  • Izložbu iz Slovenije će Državni arhiv u Osijeku popratiti i vlastitom izložbom izvornoga gradiva, odabranih starih razglednica slovenskih gradova i turističkih mjesta (Ljubljane, Maribora, Kopra, Postojne, Bleda i Rogaške Slatine) iz arhivske zbirke HR-DAOS-2158 Zbirka razglednica Josipa Šmidta - kolekcije razglednica 20. stoljeća koju je prikupio i sustavno sredio Josip Šmidt, poznati hrvatski novinar, a koju je njegova kći Biserka Babić 2017. godine darovala Državnom arhivu u Osijeku.

Izložbe će se moći pogledati u Državnom arhivu u Osijeku do kraja mjeseca svibnja.

Dobro došli!

PROGRAM

Slika Teksta
2
3
 

Urbarski, zemljišno-knjižni, ostavinski i kazneni sudski spisi, registracije i stečajevi

Poziv na arhivsko predavanje Urbarski zemljisno knjizni ostavinski i kazneni sudski spisi registracije i stecajeviPredavačica:
Melita Rončević, arhivska savjetnica

u srijedu, 24. travnja 2019. u 19 sati, u Državnom arhivu u Osijeku

Niz predavanja s raspravama:
Državni arhiv u Osijeku nastavlja tijekom 2019. godine nuditi zainteresiranim građanima niz predavanja s raspravama u mjesečnim razmacima koja bi se održavala na odgovarajuću temu povezanu s arhivskim gradivom. Arhivisti će iz fundusa arhivskoga gradiva za koje skrbe otkrivati javnosti bogatstvo sadržaja arhivskih fondova i zbirki Državnog arhiva u Osijeku.
Treće u nizu predavanja, s prezentacijom gradiva, održat će Melita Rončević, arhivska savjetnica, voditeljica Odjela za sređivanje i obradu gradiva pravosuđa. U predavanju će predstaviti gradivo pravosuđa u Državnom arhivu u Osijeku uz prezentaciju zanimljivih dokumenata.

Izbor iz gradiva arhivskih fondova Odjela za sređivanje i obradu gradiva pravosuđa: Kraljevski sudbeni stol u Osijeku, Urbarski sud u Osijeku, Okružni privredni sud u Osijeku, Zemljišno-knjižni ured Općinskog suda u Osijeku.

Predavačica:
Melita Rončević, arhivska savjetnica
Melita Rončević, rođena je u Osijeku gdje je i diplomirala na Pravnom fakultetu. U Državnom arhivu u Osijeku zaposlena je od 1994. godine. Zvanje arhivske savjetnice stekla je 2016. godine. Voditeljica je Odjela za sređivanje i obradu gradiva pravosuđa. Arhivistički je obradila i sredila veliku količinu arhivskih fondova te izradila brojne sumarne i analitičke inventare. Poslove vršiteljice dužnosti ravnateljice Arhiva obavljala je tijekom tri mjeseca 2012. godine. Autorica je brojnih stručnih radova s područja arhivistike te je objavila nekoliko radova u domaćim i inozemnim stručnim časopisima i zbornicima.

Korisne poveznice

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske

Hrvatski državni arhiv

Hrvatski Državni Arhiv

Hrvatsko arhivističko društvo

Hrvatsko arhivističko društvo

Muzejski Dokumentacijski Centar

Muzejski dokumentacijski centar

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Hrvatska kulturna baština

Hrvatska kulturna baština

Međunarodno arhivsko vijeće

Međunarodno arhivsko vijeće

UNESCO

UNESCO